Högtider

advertisement
Högtider
pesach
VAD ÄR PESACH?
• Det är den judiska versionen av påsken
• Pesach firar man i Egypten.
• Och har firats i 3000 år.
•
när firar man pesach? Man firar samma dag som påsken här.
VARFÖR FIRAR MAN?
•
firas till minne av uttåget ur Egypten.
•
Och tillhör till den judiska religionen
KÄLLOR
• https://www.google.se/search?as_st=y&tbm=isch&hl=sv&as_q=pesach&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=
&as_sitesearch=&safe=images&tbs=sur:f#as_st=y&hl=sv&tbs=sur:fc&tbm=isch&q=pesach+judisk+h%C3
%B6gtid&imgrc=fTzvM5nanCyW-M%3A
• https://www.google.se/search?as_st=y&tbm=isch&hl=sv&as_q=pesach&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=
&as_sitesearch=&safe=images&tbs=sur:f#as_st=y&hl=sv&tbs=sur:fc&tbm=isch&q=pesach+judisk+h%C3
%B6gtid&imgrc=gJTjRNCRZ0_VDM%3A
Download