Begreppsläxa v.7 Fil

advertisement
Begreppsläxa v.7
Plattektonik
Beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i
förhållande till varandra.
Endogena krafter
de krafter som kommer inifrån jorden och som sedan förändrar jordskorpan
Exogena krafter
yttre krafter som sol, vind ,vatten som omformar landskapet
Manteln
den del av jordklotet mellan kärnan och jordskorpan , varm –delvis smält
Litosfären
Jordskorpan
Magma
Smälta bergarter i jordens inre
Lava
Magma som flyter ut över jordskorpan vid ex. vulkanutbrott- stelnar
Förkastning
Ett område av jordskorpan som pressats uppåt eller nedåt
Tsunami
Havsvåg som orsakas av att havsbottnen förflyttas i höjdled, eller jordskred
på havsbottnen
Vittring
bryter ner berg, stenar till grus- sand
Download