TARMVRED Tarmvred innebär att tarmen inte fungerar samt oftast

advertisement
TARMVRED
Tarmvred innebär att tarmen inte fungerar samt oftast att man kastar upp och har magont.
Smärtan börjar ofta mildare och vartefter blir den värre. Smärtan kommer först i intervaller och
är senare kontinuerlig. Orsakerna till tarmvred är många. Allmänt förekommande orsaker är
sammanväxningar runt tarmen efter tidigare operationer, tumör i matsmältningskanalen, inklämt
bråck, en tarmslinga som vridit sig själv kring sig själv och förträngning i tarmen (striktur)
orsakad av en inflammation.
Vård
Tarmvred konstateras ofta genom röntgen. Efter konstaterande av tarmvred påbörjas dropp för
att ersätta vätskeförluster och man lägger in en näsmagslang. Tarmvred kan gå över av sig
själv, då behövs ingen operation. Man får inte äta eller dricka före tarmvredet har gått över och
man kan vänta flera dagar på att tarmvredet går över. Att röra på sig kan främja upplösningen
av tarmvredet. Ifall det behöver göras en operation, opereras orsaken till tarmvredet bort och vid
behov görs även andra ingrepp.
Kost
Ät små portioner lättsmält mat i några veckor.
Drick tillräckligt med vatten.
Motion
Att motionera ute och lätt träning främjar återhämtningen.
Kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall det uppstår problem.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards