Andlig tillväxt School of Leadership 29.5.2010 Vår ork Kan delas in i

advertisement
Andlig tillväxt
School of Leadership 29.5.2010
Vår ork
• Kan delas in i fyra olika delar
• Fysisk
• Relationell
• Mental
• Andlig
• Frid - bygger på Gudsrelationen
Gudsrelationen
• Är grunden för allt vi gör
• En levande relation med Jesus
• ...leder inte till burnout
• ...leder inte till destruktivitet
• Handlar om att besvara den nåd vi fått ta emot
• ...och att leva av det överflöd som finns i nåden
Gudsrelationen
• Vi växer i detta när vi är inför Honom
• Begrunda välsignelsen
• Att vara inför Gud formar oss till bättre ledare
• Då vi är inför Gud har vi också möjligheten att söka Guds vilja
• Brian and Jenn Johnson - Where You Go I’ll Go
Brian and Jenn Johnson - Where You Go I´ll Go
• Where You go I go
• What You say I say
• And what You pray I pray
• And what You pray I pray
• Cause Jesus only did what He saw You do
• And He would only say what He heard You speak
• And He would only move when He felt You lead
• Following Your heart following Your spirit
• So How could I expect to walk without You
• When every move that Jesus made was in surrender
• I will not begin to live without You
• For You alone are worthy and You are always good
Gudsrelationen
• Vi växer i detta när vi är inför Honom
• Begrunda välsignelsen
• Att vara inför Gud formar oss till bättre ledare
• Då vi är inför Gud har vi också möjligheten att söka Guds vilja
• Brian and Jenn Johnson - Where You Go I’ll Go
• I allt detta är det Guds frid som bestämmer vår väg..
De gåvor vi får och har
• Det finns olika former av gåvor - en indelning kunde vara: Naturliga, Tjänsteoch Nådegåvor
• Naturliga gåvor baserar sig på de talanger vi samlat på oss
• Tjänstegåvorna baserar sig på vår personlighet och vår benägenhet för
olika saker - påminner om gudagåvstestet
• Nådegåvorna tilldelas oss av den helige Ande när vi är beredda att
handskas med dem
• Alla dessa gåvor kan (och bör) en kristen använda för att bygga upp
församlingen
Tjänstegåvorna
• Apostel
• Profet
• Förkunnare / Evangelist
• Herde
• Lärare
Nådegåvorna
• Uppenbarelsegåvor
• Vishet
• Kunskap
• Skilja mellan andar
• Kraftgåvor
• Trons gåva
• Helande
• Att göra under
• Talgåvor
• Profetia
• Tungotal
• Uttydande av tungotal
Att växa i dessa
• Börjar alltid med Guds frid
• Beakta lärjungarna
• De var olika typer av människor, men Jesus utvalde dem ändå till att leva
med Honom
• Båten och brödet - Matt 16
• Jesus i stormen - Matt 8
Att växa i dessa
• Det finns olika vägar till genombrott - men alla bygger på att lyssna in vad Gud
försöker säga oss
• Ibland måste vi jobba hårt
• Ibland måste vi leka
• Ibland måste vi vila
• Ibland måste vi låta någon annan betjäna oss
Frid
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards