Slaget vid Marathon – 490 f. kr.

advertisement
Antikens Grekland
Stadsstater
Grekland bestod av flera små riken/stater
Borgklippan
Staden
Borgklippan låg i mitten av stadsstaten.
Bondefamiljerna som bodde på landsbygden runt om
kring kunde söka skydd i borgen om fiender från en
annan stadsstat gick till anfall.
Nedanför borgklippan växte en stad fram med
hantverkares hus och handelsmännens butiken.
De största stadsstaterna var Aten och Sparta med
ca 300 000 invånare.
Landsbygden
Krig mot Perserna
Ungefär 500 år före Kristus skapade perserna ett jättestort rike genom att erövra område efter
område från Egypten till Indien.
Nu var det de grekiska staterna tur att bli erövrade.
Perserna erövrade först ganska enkelt flera stadsstater men sedan valde Aten och Sparta att göra
motstånd.
Slaget vid Marathon – 490 f. kr.
Perserna steg i land vid byn Marathon för att tåga mot Aten.
Atenarna överraskade dock perserna och gick till anfall och drev tillbaka perserna till deras skepp.
Perserna seglade mot Aten, men de grekiska soldaterna hade skyndat sig tillbaka till Aten (40 km).
Perserna beslutade sig då för att inte anfalla. Grekerna segrar
Slaget vid Thermopyle – 480 f. kr.
Grekerna visste att perserna skulle komma tillbaka, och de gjorde de 10 år senare.
Grekerna hade förberett sig genom att bygga flera krigsfartyg och planera för krig.
När perserna anföll försökte grekerna stoppa dom vid en smal kustremsa mellan bergen och havet
vid Thermopyle.
Grekerna stod emot under tre dagar, men när en grekisk förrädare visade hur perserna kunde ta sig
över bergen kan man inte stå emot längre. Perserna segrar
Efter att perserna segrat vid Thermopyle tågade de med sin armé mot Aten.
Atenarna flydde från staden och perserna förstörde Aten totalt.
Slaget vid Salamis – 480 f. kr.
Istället för att möte perserna på land satsade grekerna all sin kraft på att besegra dom till sjöss.
I sundet vid ön Salamis var det trångt så perserna hade ingen nytta av att de hade fler fartyg.
Grekernas fartyg var också mindre, smidigare och snabbare och man besegrade perserna som flydde
med det som fanns kvar av deras flotta.
Den persiska armén som fanns kvar i Grekland besegrades ett år senare av en armé från Sparta.
Nu var kriget slut och Grekland blev inte en del av det mäktiga Persiska riket.
Sparta - Krigarstaten
Sparta leddes av två kungar
•Hjälpa varandra
•Kontrollera varandra
•Leda arméerna i krig
De äldstes råd hade mest makt i Sparta.
Rådet bestod av 28 män över 60 år.
Alla spartanska män över 30 år hade rösträtt i folkförsamlingen.
I folkförsamlingen röstade man JA eller NEJ till de förslag som kungarna eller de äldstes råd la fram.
Dom fick absolut inte diskutera förslagen innan röstningen.
Spartanerna var en grupp människor som besegrat andra folk och gjort dom till slavar.
Heloterna var den största folkgruppen som var spartanernas slavar.
Alla pojkar uppfostrades till soldater, och de sattes i militärskola från de var sju år gamla.
När man fyllde 20 år togs man in i armén där man fick tjänstgöra tills man var 60 år.
Flickorna fick precis som pojkarna lära sig läsa och skriva och hålla på med aktiviteter som t.ex. idrott.
Så var det inte i Aten
Flickorna skulle uppfostras till starka och friska mammor som skulle föda starka barn (framför allt
pojkar).
Demokratin i Aten
I Aten hade man utformat ett helt nytt sätt att styra sin stat – Demokrati
Demos – Folk
Kratein – Härska
Folket härskar/bestämmer över sig själva.
Folkförsamlingen
Alla män över 20 år hade rätt att delta när man samlades på kullen Pnyx och diskuterade
gemensamma problem och man beslutade genom omröstning hur man skulle göra.
För att även fattiga män skulle kunna delta i folkförsamlingen betalade staten en ersättning för de
pengar dom förlorade genom att inte jobba den dagen.
Demokratins brister i Aten
Kvinnorna fick inte delta i folkförsamlingen och inte heller rösta.
I Aten fanns ca 100 000 slavar som inte hade någon rösträtt.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards