Generellt, smärtlindring Vanliga orsaker till smärta Behandlingstaktik

advertisement
Generellt, smärtlindring
Akut muskuloskeletal smärta, erfarenheter från 10 år på
ortopedakuten
• Krångla inte till det, du är ju ortoped.
• Skaffa god erfarenhet av några få preparat.
Max Tenne
• Snåla inte, vi botar ändå inga missbrukare på
akuten.
Vanliga orsaker till smärta
•
•
•
•
•
•
•
Fraktur
Luxation
Distorsion
Inflammation
Infektion
Lumbago
Sårskada
Medicinera i.v.
•
•
•
•
•
•
•
Gör det enkelt!
i.v. morfin 5mg i.v. morfin 5mg
Fortsätt till effekt! i.v. stesolid 5mg
i.v. stesolid 5mg
i.v. primperan…
Behandlingstaktik akut skada
• Lugnt bemötande och tänk efter minst 10 sek, var cool (eller försök se cool ut).
• Medicinera
• Reponera
• Stabilisera
• Utvärdera
• Distalstatus
Reponera
• Alla frakturer och luxationer ska reponeras så
snart som möjligt.
• Större risk för skada om man fegar.
• Axialt drag generellt en bra taktik.
• Utvärdera distalstatus före och efter.
• Svårare ju längre man väntar.
• Kan ibland göras utan bedövning i tidigt skede.
Stabilisera
•
•
•
•
•
•
Effektivaste sättet att lindra fraktursmärta.
Minskar risken för ytterligare vävnadsskada.
Fraktomedskena
Gips
Sträck
Distalstatus!
Medicinera per os
•
•
•
•
•
Om patienten ska gå hem
Alltid Paracetamol.
Ibland NSAID
Ibland halvopioider
Ibland opiater
Sårskada
Infektion (abscess)
• Lugnt bemötande!
• Fram med kniven!
• Högläge
• Dränera
• Lokalbedövning
• Spola
Infektion (artrit)
• Fram med den grova nålen!
• Diagnos och omedelbart smärtstillande.
• NSAID om aseptisk artrit.
Lumbago‐ischias
• Ångestpatient, både doktor och patient har ångest..
• Ofta hög tolerans för läkemedel.
• Ge kombination, Paracetamol, NSAID, opiat och ev. benzodiasepin.
• Glöm ej att utesluta allvarlig ryggsjukdom (neurologi, CRP, rtg om förstagång)
• ALDRIG Ketogan!
Sammanfattning
•
•
•
•
•
•
Lugnt bemötande
Morfin, snåla inte
Reponera
Stabilisera
Dränera
Eftersläck
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards