OMØ A/S etablerat 1948 • OMOE AB etablerat 2010 • Industri service

advertisement
•
OMØ A/S etablerat 1948
•
OMOE AB etablerat 2010
•
Industri service, pannrengöring,
sprängsotning, turbinrenovering, flake
lining
•
Lagerplats med utrustning i Stockholm,
Göteborg, Umeå, Boden och
Norrköping
•
Verkstad och mobila enheter
•
55-60 erfarna operatörer
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Stor erfarenhet med pannrengöring
Skandinaviens ledande företag gällande pannsanering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
80 % av omsättningen i OMØ Industri är arbeten på avfall och
kraftverk i Danmark och Sverige och Norge
85 % av alla avfallsanläggningar i DK
55-60 % av alla avfallsanläggningar i SE
70-75 % av alla avfallsanläggningar i NO
Specialisering efter de behov anläggningarna har under
revisionerna och resten av året
Effektiv logistiksystem med samarbetspartners och transport av
utrustning i Sverige.
14 stk. OMØ Sugare - Mobilfläktar
Fullt manskap i hela Sverige inom 24 timmar
130-140 revisioner varje år
Erfarenhet av pannrengöring sedan 1989
ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18000 certifierad
Medlem av Avfall Sverige
Vi har lagerplatser i Stockholm, Boden, Norrköping och Göteborg
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
OMØ Sugaren – Effektivt undertryck/vacuum
•
•
•
•
•
•
•
Byggd på trailer, så att den lätt kan köras in i pannhuset med
truck/Lätt lastbil
Rördragningen är i Lindab rör samt flexibla rör
Ger möjlighet till effektiv ventilation och förbättring av
arbetsmiljön för alla berörda under pannrevisionen
OMØ- Sugen utsugning/vacuum är exakt konstukterat för att
säkerställa att dammet blir kvar i pannan
Kan även användas för nedkylning, utsugning vid inconell
svetsning samt utsugning av vatten ånga vid vatten skärning
med bypass före patronfiltren på OMØ- Sugen
Kan förkorta revisionstiden med partiella pressenningsavspärrningar så man på det sättet kan arbeta i ugnen och
på rökrenssidan samtidigt medan sandblästring pågår
Vi använder även OMØ Sugen till ned blästring av
elektrofiltrar med luft
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
OMØ Sugaren – Effektivt undertryck/vacuum
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Sektionering av panna
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Sektionering av panna
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
2 olika tub konstruktioner kräver olika blästrings teknik
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Boiler Cleaning Standard
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Boiler Cleaning Standard
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Överhettare – OBCS – High
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Olika blästrings nivåer
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Bild av en dålig tvättad överhettare
•
Det kan orsaka problem med
en snabb slaggbildning
•
Det är svårt att utföra en bra
tjockleks mätning och
inspektion
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Fördelar med sandblästring
• Enkelt att göra mätningar av stålets tjocklek
• Enkelt att genomföra inspektioner
• Svets och skärarbeten är möjligt direkt efter
• Inget korrosion av tuber
• Inget vatten i eldstaden, murverk eller i
transportörsystemet
• Avfallsmängd är 8-10 gånger mindre än vid
Ht-Spolning
• Ingen stor mängd av förorenat vatten för
deponi
• Man undgår snabb slagguppbyggnad mellan
revisionerna
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Handtering av avfall
1.
2. Använda en Vacumbil och köra till deponering
3. Uppsamling i bigbags och köra dom till deponering
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
OMØ som total leverantör
OMØ har genom många år byggt upp ett effektivt
samarbete med samarbetspartners när det gäller:
•
•
•
•
Ställningar
Sugbils lösningar
Spolning av kamfläns Eco
Vattenbilning av murverk
I de fall det önskas kan vi göra hela koordineringen av
dom arbeterna under Er revision.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Relaterade uppgifter
• Nedblåsning av elektrofilter
• Flakelining av rökgaskanaler med glasflakeförstärkt vinylester
• Flakelining av slang filter och dioxin filter med Glasflakeförstärkt
vinylester
• Torris - blästring av fläkthjul, mavapumpar och kring utrustning
• Coating av rökgas fläkthjul och fläkthus.
• Blästring av turbin delar för inspektion
• Spolning och impregnering av sopbunker
• Coatning av stål till alla korrosionsklasser
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Varför välja OMØ som leverantör?
• Vi gör blästrings nivåer, precis som avtalat
• Vi har utrustning och utbildad manskaps kapacitet till att
garantera en bra leverans
• Vår processer är ratificerade i förhållande till ISO 9001, ISO
14001 samt OHSAS 18000
• Vi har lagerplatser och logistik för att säkerställa leverans inom
24 timmar i hela Sverige
• Vi jobbar mycket effektivt, självgående och med mycket erfarna
operatörer
• Vi skickar alltid operatörer som har kunskap till uppgiften från
förra gången
• Vi önskar att samarbete för bra leverans och att utveckla
samarbetet tillsammans
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Samarbetsavtal
Vi har samarbetsavtal med:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dong
Vattenfall
Fortum
Umeå Energi
Halmstad Energi
Renova
Eskilstuna
Mälarenergi
•
•
•
•
•
•
•
Övik Energi
Söder Energi
I/S Vestforbrændingen
I/S Amagerforbrænding
I/S Nordforbrændingen
I/S KARA
Komunekemi
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Norra Sverige
Anlägg:
•
•
•
•
•
•
•
Tekniska verken i Kiruna
Sundsvall Energi
Boden Energi
Umeå Energi
Bollnäs Energi
Gävle Energi
Sandviken Energi
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Centrale Sverige
Anlägg:
• Fortum Högdalen/Stockholm
•
•
•
•
•
•
•
Söder Energi
Mölndal Energi- KVV
Renova
Uddevalla Energi
Borås Energi
Karlstad Energi
Sevab – Strängnäs
• Mälar Energi
• Fortum Hässelby
• Eskilstuna Energi & Miljö
•
•
•
•
Skövde Energi
Fortum Bristaverket
Vattenfall Nyköping
Fortum Akalla
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Södre Sverige
Anlägg:
•
•
•
•
•
•
Tekniska Verken Linköping
Katrineholm
EON – Norrköping
Fiskeby Board
Vafab Köping
Sysav, Malmö
•
•
•
•
•
•
•
•
Halmstad Energi
Hässleholm fjärrvärme
Eksjö Fjärrvärme Ljungby Energi
Öresundskraft
Filbornaverket
Lunds Energi
Landskrona Kraft
Preem Raff – Göteborg
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Sjælland
Anlägg:
•
•
•
•
•
•
•
Vestforbrændingen Glostrup
Amagerforbrænding, Kbh S
Kara Roskilde
Nordforbrænding Hørsholm
Affaldplus
Refa Nykøbing Falster
Avedøre Spildevandscenter
•
•
•
•
•
•
•
Dong Avedøre Blok 1+2
Dong-Stigsnæs PA-lufo
Vattenfall – Amagerværket
Dong – HC Ørstedsværket
Dong Asnæs
Lynnetten
SK Forsyning
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Fyn
Anlägg:
•
•
•
•
•
Assens fjernvarmeværk
Dong Fynsværket. Odense
Kommunekemi – Nyborg
Svendborg kraftvarmeværk
Dalum Papir
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Jylland
Anlägg
•
•
•
•
•
•
•
•
Enstedværket – Inconell
Dong Frederikshavn
Aalborg Portland
L90 Esbjerg
Dong Vejen kraftvarmeværk
Verdo Grenaa kraftvarmeværk
Dong Horsens kraftvarmeværk
Dong Haderslev
•
•
•
•
•
•
•
Dong Mårbjerg
Knudsmose Værket
Affaldvarme Aarhus
Grenaa Kommune
Reno Nord
AVV- Hjørring
Verdo Randers
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Norge
Anlägg
•
•
•
•
•
Tafjord – Ålesund
Hamar – Trehöringen
Bio-El – Fredrikstad
Returkraft – Kristiansand
Forus Stavanger
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer pannrengöring – Europa
Anlägg
•
•
•
Biowanze – Belgien
SAVA – Hamburg
SAICA – zaragoza
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Sprängsotning under drift
OMØ erbjuder egen utvecklad sprängsotnings teknologi som säkrar för en optimal och effektiv
Sprängsotning med minimal låg risk för störningar.
OMØ har mer än 8 års erfarenhet av sprängsotning med alla typer av pannor och har många
operatörer med stor erfarenhet. Detta säkrar för en hög flexibilitet och optimala lösningar.
Vår sprängsotning som ger stora drift och ekonomiska fördelar, kan användas:
•
Som planerade onlinesotningar under drift säsong i förebyggande syfte
•
Som säkerhets sprängsotning under nedeldning innan revision – aska och slagg reduceras
•
Sprängning av häng i Eldstad med det syftet att spara tid för bilning och ställningsbyggnad
OMØs Metod är utvecklad i samarbete med Skåne Sprängtjänst från Höor och utförs med
Svensk sprängnings ledare.
OMØ utför sprängsotningar i hela Sverige, Danmark och Norge och gör mer än
230 sprängsotnings dagar varje år.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Överhettare sprängsotad under drift
Före
Efter
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Torrisblästring
Effektiv och skonsam rengöringsmetod - utan
demontage
Rensprocessen används direkt på produktionsanlägg
och kringsutrustning, mavapumpar, hydral kalk
utrustning, slurry utrustning samt elektriska och
hydrauliska installationer.
•
•
•
•
•
•
Torris är koldioxid (co2) i fast form
Temperaturen är minus 79 grader
Koldioxiden förångar vid kontakt med ytan och
expanderar 600 gånger
Ingen kemiska produkter tillförs
Torrisen tillför inget avfall
Kanon bra till aty ta bort beläggningar såsom olja,
fett,kalk, lim, färg etc.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Torrisblästring
Före
Efter
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Flakelining – Rökgaskanaler
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Flakelining – Rökgaskanaler
Flakelining är en bra metod i syfte att undvika stora
och dyra plåtreparationer varje år.
Plåten i rökgaskanaler och slangfilter korroderar på
grund av:
• Rökgas kondenserar på grund av låg temperatur
• Otätheter i manluckor, bälgar, slangfilter
• Köldbryggor vid konstruktion
Vi tillhanda håller lösningar med glasflakeförstärkt
vinylester:
• Korrosions skyddande upp till 140-180 grader torr
luft
• Kemisk resistent mellam PH 1-11 och för dom
flesta kemikalier
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer flakelining – Sverige
Anlägg
•
•
•
•
•
Renova
Fortum Högdalen
Mälar Energi
Halmstad
Ena Kraft
OMØ har sedan 1999 utfört flera 1000 m² flakelining i de flesta Danska
anlägg och kraftverk.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Turbinrenovering
I samband med renoveringar av turbiner finns flera olika
rengöringsalternativ som ger möjlighet för rengöring av turbinblad
och andra delar för inspektion och scanning “on-site” – Dammfritt.
Vi kan erbjuda blästring med:
• Glaskulor
• Korund
• Sponge
I kabin med undertryck direkt i turbinsalen.
Val av metod sker i samarbete med turbinleverantören, efter
Krav- specifikation och utifrån kundens krav på färdig yta.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer – Turbinrenoveringer
Anlägg
•
•
•
•
•
•
•
•
DONG HC Ørstedsværket
Vattenfall – Amagerværket
Amagerforbrænding
Mälar Energi
Renova
AVV-Hjørring
Kara Roskilde
Veks Køge
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Coatingsuppdrag
ALLA typ av coatingsuppdrag för ALLA korrosionskategorier
Med utgångspunkt i krav och önskemål till hållbarhet/egenskaper samt till EU:s
kungörelser inom området utarbetas en mätspecifikation.
Oavsett utmaningar kan vi skapa dom mest effektiva lösningar genom att använda:
• Kvalificerad och professionell rådgivning
• OMØ-sugare
• Optimal mätutrustning
• Speciell avtäckning
• Ställningar och skylifts
Dessa tekniker, vår erfarenhet, samt mycket erfarna operatörer och effektiva kontroller
säkerställer en optimal lösning och lång livstid på korrosionsskydd.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Strandvængets pumpestation
- Utfört från täckt ställning
HC. Ørstedværket – Kjöbenhavn S
-ufört från Skyclimber -90 meter over jorden
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
HC Ørsted-Slaggetrug
-Blästring och målning direkt i pannhall
Fläkthjul
- Lining med vinylester beläggning
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Cistern före
rengöring och
coatning
Cistern efter
antikim
behandling och
hetvattenspolning
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Färdig målad cistern
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Golvbehandling – Epoxy
Vi utför olika golvbeläggningar utifrån kravspecifikation:
• Fysisk belastning
• Kemisk belastning
• Temperatur och miljö
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Referencer – korrosionsskydd – Epoxy ISO 12944-5
Anlägg
Renova
Fortum Värtaverket
Statoil Kalundborg
Statoil Hendehusene
Kemira
Oil- tanking
København lufthavn
Sundby gas værk
Dong HC Ørstedværket
Helsingør sjukhus
København Energi
Diverse kraft och värmeverk i DK
Updrag:
Kyltorn
4 St. Freon kylrör
Statoil – cistern ombyggnad
Olie Terminal
Kemira – Saltsyra tank
Oil Tank – Jet Fuel
Cistern – Jet Fuel
Gascistern – København Energi
2 st. 90 höga skorstenar – DONG
1 st. 85 meter hög skorsten
2 st. 60 meter höga skortenar
Kondensat, dionat samt Natron lut cisterner
OMØ har sedan 70-talet gjort många 1000 projekt med korrosion skydd. Stora som små, och med
alla dom utmaningar man kan tänka sig, i form av intäckningar, ventilation, väderskydd samt reducering
av gener från lösningmedlar.
Där finns inte ett projekt, som vi inte kan lösa på rätt sätt till rätt tid och kvalitet.
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Kontaktpersoner OMØ Industri Sverige
Kjell Hellgren
T: + 46 727 332 750
E: [email protected]
Sälj & Servicechef Sverige
Finn Dalsgård
T: + 45 4032 9009
E: [email protected]
Sälj & Servicechef Sverige
Finn Krogh
T: +45 4032 9011
E: [email protected]
Export Directör
-
Hemsida: www.omoe.se
OMØ A/S · Islevdalvej 113-117 · 2610 Rødovre · www.omoe.dk
Download
Random flashcards
Create flashcards