Facit testa dig 6.5

advertisement
Facit testa dig 6.5-immunförsvaret
Förklara begreppen
• flimmerhår
Flimmerhår är små hår som håller rent i luftstrupens och luftrörens slemhinnor genom att hela tiden
röra sig och transportera slem och partiklar uppåt.
• immunförsvar
Immunförsvaret är vårt inre försvar som försvarar oss mot mikroorganismer som virus och bakterier.
• vit blodkropp
En vit blodkropp är en försvarscell som ingår i immunförsvaret. Det finns flera olika sorters vita
blodkroppar.
• lymfa
Lymfa är en vätska som cirkulerar i lymfkärlen och som bland annat passerar lymfkörtlarna.
• lymfkörtel
Lymfkörtlar är körtlar som innehåller många vita blodkroppar och som svullnar i samband med en
infektion.
• mjälte
Mjälten är ett organ som ingår i immunförsvaret och som innehåller många vita blodkroppar.
• tymus
Thymus en körtel bakom bröstbenet där en sorts vita blodkroppar, T-celler, mognar och “utbildas”.
• antikropp
Antikroppar bildas av de vita blodkroppar som kallas B-celler och fungerar som ”målsökande robotar”
som kan döda bakterier.
• vaccination
Vaccinationer kan skydda oss från sjukdomar genom att förbereda immunförsvaret. Ett vaccin är delar
av ett smittämne som sprutas in i kroppen. Immunförsvaret bildar då antikroppar som kan
oskadliggöra smittämnet.
1. Saliven i munhålan innehåller ämnen som hämmar bakterier, och i magsäcken finns bland annat
saltsyra som dödar bakterier.
2. I näshålans slemhinna finns små hår som renar luften från damm och andra partiklar. Flimmerhåren
i luftstrupens och luftrörens slemhinnor transporterar upp slem och partiklar till svalget.
3. Benmärgen, lymfkörtlarna, mjälten och tymus är exempel på organ som ingår i immunförsvaret.
4. När vi får en infektion aktiveras immunförsvaret för att bekämpa de virus eller bakterier som orsakat
sjukdomen. Vissa av immunförsvarets B- och T-celler har förmåga att minnas och kan snabbt tillverka
antikroppar och gå till attack om vi på nytt utsätts för smittämnet – vi har blivit immuna.
5. Bakterier som till exempel kommer in genom ett sår i huden attackeras först av ätarcellerna, som
äter bakterier tills de spricker. T-celler signalerar till B-celler att gå till attack och producera antikroppar
som dödar bakterierna genom att göra hål på deras väggar.
6. Vid vaccinationer utnyttjar vi att immunförsvarets celler kan minnas. Det vaccin som vi får innehåller
delar av smittämnet i så små mängder att vi inte blir sjuka. Då börjar immunförsvaret bilda antikroppar
och är förberett för en ny attack om vi senare utsätts för det riktiga smittämnet.
Download