Varför behöver jag ta min medicin? Historien om Inhalerad DNase

advertisement
Varför behöver jag ta min medicin?
Historien om Inhalerad DNase
Om du har cystisk fibros(CF) och är mer än
5 år gammal kanske du inhalerar DNAse
(dornase alfa) varje dag.
Vi skulle vilja berätta hur DNAse upptäcktes
och hur det slutligen hamnade i ditt
kylskåp.
Forskarna skapade sedan något som kallas
DNase. Det är ett ämne som bryter ned de
långa strängarna till mindre bitar. Slemmet
blir då mindre segt.
Nästa utmaning var att testa läkemedlet på
patienter.
Vad för slags medicin är DNAse? *
DNAse är ett enzym som klipper av DNA
strängarna i ditt slem. DNA strängar bildas i
ditt slem när bakterier och vita blodkroppar
slåss mot varandra och bryts ner. Genom
att klippa av strängarna blir slemmet
mindre segt. DNase hjälper dig att göra
dina lungor rena och hjälper till att bevara
lungfunktionen och minskar antalet
lunginfektioner.
Hur kom forskarna på DNase?
Först undersökte forskarna varför slemmet
hos patienter med CF var så segt. De
upptäckte då att det delvis beror på att det
finns långa strängar av de ”byggstenar”
(DNA) i slemmet som kommer från vita
blodkroppar och bakterier när de bryts ned
(se ovan).
Segt slem
somdue
Sticky
mucus
berorto
pålong
långa
DNA
strängar
DNA
strands
DNaseklipper
cuts up
DNase
long
DNA
långa
DNA
strands
strängar
Slemmet blir
Mucus
becomes
mindre segt
och
less sticky
and
lättare
att hosta
easier
upp. to cough up
Hur testades det?
Inhalerad DNase har testats mycket,
troligtvis mer än någon annan CF medicin.
Mer än 3000 människor har deltagit i studier
för att få veta om läkemedlet är säkert, om
det fungerar och vilken dos som är bäst.
Alla 3000 frivilliga deltog i studier för att de
ville hjälpa till att finna bättre mediciner vid
CF. De tog DNase utan att veta om det skulle
hjälpa och de gjorde det under sin egen
fritid.
Idag kan Du, tack vare deras hälp, hitta
inhalations DNase i din kyl, som hjälper Dej
att ta hand om Dina lungor bättre.
Historien
om
inhalationsläkemedlet
DNase visar att med hjälp av CF patienter
är det möjligt att finna nya och bättre
läkemedel att bekämpa CF med.
Vilka använder inhalations DNase?
Inhalations DNase har funnits tillgängligt
sedan 1995.Det är en mycket dyr medicin.
Till barn under 5 år finns det minder bevis
på nyttan och de har svårt att använda en
nebulisator (inhalationsapparat genom
vilken behandlingen ges). Därför används
denna behandling mycket lite bland barn
under skolåldern.
Praktiskt genomförande
• En dos per dag minst en halvtimme
före sjukgymnastik för att låta
medicinen få tid att verka.
• Sitt alltid upp när Du intar medicinen
• Förvara alltid DNase i kylen. Om den
förvaras utanför kylskåpet bryts DNase
ner och blir verkningslöst.
* För fullständig information om läkemedlet, var god läs
patientinformationen som kommer med medicinen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards