Öringfiske Kola Explorer (Alt.1) Tundra 1 är ett antal åar och

advertisement
Öringfiske Kola Explorer (Alt.1)
Tundra 1 är ett antal åar och strömsträckor som utgör källflödet till Teriberka ca. 25 minuters
flygtid från Murmansk. Destinationen är inte lämpad för ”rafting” efter vattendraget utan båtar
används för transport till de 4-5 huvudsakliga fiskeplatserna i området. Den längsta tiden i båt är ca.
20 minuter enkel väg. Här behövs även en god portion kondition då vandring till fots är nödvändig
för att nå de bästa platserna.
Inringade bra fiskeplatser, utloppet under ”Ej Provfiskat” höll även det stor fisk..
Karaktären på naturen är lätt kuperad tundra/lågfjäll med lövträd, vide och myr, höjden över havet är
ca 300 m. Då många av åarna och strömmarna har träd och vide tätt inpå, kan det vara bra att träna
kasttekniken lite extra innan resan, merparten av strömmarna gick dock bra att vada. En av sjöarna i
området fiskades och visade sig innehålla både öring, sik och abborre. Ström sträckorna innehåller
ett imponerande antal öringar med en medelvikt på ca 2 kg, under vårt testfiske sommaren 2011
togs ca 225 fiskar på 6 fiskare med en toppnotering på strax under 5 kg.
Enligt uppgift från guiden har öring på omkring 7 kg fångats i den stora sjön! Något vi märkte var hur
nödvändigt det var att fiska långsamt och noga, såväl åarna på 5-6 meters bredd som de 80-90 meter
breda selen innehöll mängder med små gropar och bakvatten som alla utgjorde ståndplatser för grov
öring. Varje sträcka/ yta kan 2-3 man fiska av under en dag utan att man egentligen hinner nå alla
platser.
Strömmen mellan övre och nedre sjön var ett säkert ställe
Kastlängderna som behövdes var inte anmärkningsvärda och vi klarade oss bra med en klass 5
utrustning och flytlina, något ställe kunde behöva fiskas med en kort sjunkande polytip. Flugvalen var
typiskt ”svenska” där svarta streamers, skinnvingar och wolly buggers, streaking caddis och nymfer
alla var effektiva fiskfångare.
Muddlervariant typ Simpan i st 2-6
Wollybugger & Bitch creek nymf I st 4-6
Området och strömmarna är känsliga för låg vattenföring som begränsar antalet fiskeplatser vilket
gör att Juli månad är den bästa tiden för fisket här.
Det fanns spår efter bandvagnar och någon lägerplats i området, alla från rendrift och ett vinterfiske
efter abborre , sik och lake. Vi kunde däremot inte se något som tydde på något nätfiske eller annat
spöfiske i området, några 100 meter uppströms tillflödena så var naturen helt orörd. Vi använde en
lägerplats som låg ca 90 meter från sjösystemet, möjligen går det att hitta ännu bättre, men trots ett
envist regnande under vår vecka så höll vi oss torra i tälten En låg tältsäng kan vara en god
investering som möjliggör en god nattsömn och ger lite extra plats för packning i tälten.
En vacker Teriberka öring i 2 kg+ klassen
Vid pennan
Tommy Persson
Testfiskare Fishing North
Öringfiske Kola Explorer(Alt.2)
Tundra 1 / Pakkroei är en serie strömmar som förbinder tre stora sjöar uppe på Kolas vidder innan
den rinner i laxälven Yokanga.
Platsen
Det är en liten älv, flödet under sommaren är i storleksordning 10 kubik per sekund, vilket innebär att
du kan vada över älven på många ställen. Naturen är typisk tundramiljö med buskar och små träd
närmast vattnet, uppe på kullarna är det kalt med mycket berg i dagen. Strömmen innehåller mycket
öring av bra storlek, en och annan gädda och sannolikt sik i sjöarna. Vi försökte fiska på små sippvak i
den översta sjön vid mitt senaste besök i förhoppning att det var röding men lyckades aldrig kroka
någon. Det lilla vi såg när fisken vände under flugan gjorde dock att vi trodde mer på sik än röding.
Vadning övre delen av sträcka ett, nacken till vänster i bild
Fisket
Fisket är fantastiskt, med en mängd öring som knappast den lilla strömmen skulle kunna husera om
det inte var för de stora sjöarna. Sannolikt går öringen upp och ner från sjöarna för födosök eller
inför lek på sensommaren. Fisket är mycket roligt i det intima vattnet, helt perfekt för lätt flugfiske.
Det verkar som det står en fin öring bakom varje sten och i varje grop. Du fiskar som ”hemma” i
fjällen, letar ståndplatser och gör dina kast. Hemma resulterar de i ett hugg var femtionde kast –
kanske, här pangar det allt som oftast på en fin öring på varje ställe där det borde stå en. Medel
vikten vid mitt besök var över kilot, verkar knappt finnas några små öringar. Tvåkilosfiskar är vanliga
och vi fick några stycken på ca 3 kg.
Lämplig utrustning är ett spö klass 7 om det är blåsigt och för gäddorna ute på sjöarna, och ett klass 5
för normalfisket i strömmarna. Flytlina räcker gott, vid behov kan man komma ner lite med en
sjunktafs. Flugor är som i fjällen, möjligen finns här mer bäcksländor och mindre dagsländor än
hemma? Streamers och muddlers förstås, vi fiskar på grov öring! Vi hade också med oss några
”julgranar” för gäddorna som gärna slog på när vi släpade flugorna vid paddling på sjöarna.
Fin öring från sträcka ett.
Förflyttning och boende
Expeditionen börjar vid den översta strömsträckan som är några kilometer och den som nog har bäst
fiske. Lägg tältet vid utloppet från sjön, nacken är en härlig fiskeplats. I nedersta delen grenar
strömmen sig, och i varje liten gren finns det gott om öring! Efter paddling över sjön vidtar ström
sträcka två som är kortast, ca en km. Mycket fina stryk men mindre fisk som det verkar. Har kanske ni
stannar ett dygn.
Den sista strömsträckan är längst, ca 7 km innan strömmen rinner ut i laxälven Yokanga. Här finns
flera fantastiskt vackra pooler och dessutom en och annan lax. Även här läggs tältet lämpligen längst
upp där helikoptern också kommer och hämtar när veckan är slut.
En av de vackra poolerna på sträcka tre, som förutom öring också huserade några rejäla laxar
Vid pennan
Manni Svensson
Fishing North
Download
Random flashcards
Create flashcards