Ekologi 2 http://www-vaxten.slu.se Gå till ”läromedlet direkt”, tag

advertisement
Ekologi 2
http://www-vaxten.slu.se
 Gå till ”läromedlet direkt”, tag reda på vad som menas med en växt ,
välj därefter Galleri och Fotosyntes.
Besvara följande frågor:
1. Vad händer vid fotosyntesen?
2. Varifrån kommer det syre som ingår i luftens atmosfär?
3. Vilken roll spelar klorofyllet i växternas blad?
4. Vilken roll spelar klyvöppningarna?
5. Varför ändrar växternas blad färg på hösten?
 Gå tillbaka till Galleri och välj Vattnets kretslopp.
6. Beskriv vattnets kretslopp.
7. Hur stor procent av jordens yta är täckt av vatten?
8. Hur kan det vara vattenbrist på jorden när det finns så mycket vatten?
 Gå tillbaka till Galleri och välj Kolets kretslopp. Gå igenom bilden och
gör uppgifterna nedan
9. Redogör för vilka koldioxidtillskott till atmosfären som orsakas av människan och
vilka som orsakas av naturen.
10. Varför orsakar förbränningen av fossila bränslen större tillskott av koldioxid till
atmosfären än förbränning av förnybara bränslen?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards