Presentation 19 dec.

advertisement
EU:s nya budgetunion:
hur påverkas euron och inre marknaden?
2011-12-20
Johannes Jarlebring
Dagens presentation

EU-toppmötet 8-9 dec, nya fördraget

Inverkan på eurons stabilitet

Inverkan på inre marknaden
2011-12-20
2
Dagens presentation

EU-toppmötet 8-9 dec, nya fördraget

Inverkan på eurons stabilitet

Inverkan på inre marknaden
2011-12-20
3
Ingångsvärden inför toppmötet
”Inga kompromisser eller småtrick”,
(reviderat EU-fördrag för EU-27)
”Pragmatiska ändringar”
(protokoll 12 FEUF)
”Bull dog spirit”
(skydda City of London)
2011-12-20
4
Resultat: avsikt ingå en ”budgetunion”

Internationellt fördrag inom eurozonen (++), ingen justering av
EU-fördraget

NATIONELLA regler




Max strukturellt budgetunderskott 0,5 % av BNP
Automatisk ”korrektionsmekanism”
EU-domstolen ska kontrollera genomförande
EUROPEISKA regler


2011-12-20
Sanktioner som endast kan blockeras med QMV i rådet
Ekonomiskt « partnerskapsprogram”
5
Planerad process
Mellanstatliga förhandlingar (NB: inga
veton)
Underskrift: mars 2012 ”eller tidigare”
Nationell ratificering
• Parlament
• Folkomröstningar?
2011-12-20
6
Möjliga problemländer

Frankrike: stridbara socialister och stundande val

Tyskland: kommer konstitutionsdomstolen granska?

Italien: Montis svaga position

Finland: nationell suveränitet och sannfinländare

Irland: folkomröstning, 50/50%

M.fl.
2011-12-20
7
Dagens presentation

EU-toppmötet 8-9 dec, nya fördraget

Inverkan på eurons stabilitet

Inverkan på inre marknaden
2011-12-20
8
Eurons stabilitet



2011-12-20
Fitch: ”a comprehensive solution to the
eurozone crisis is technically and politically
beyond reach”
Fördraget löser inte ekonomiska
fundamenta (tillväxt och återbetalningar)
DOCK möjlig minskning av ”moral
hazard”, vilket kan få viktiga politiska
effekter i Tyskland
9
Två scenarier för euron
budgetunion
Tyskland
omvärderar sin
monetära
ortodoxi
Nya krisfonder
och stora
stödköp av ECB
Euroobligationer
Stabil euro
Svag
budgetunion
Ytterligare
misslyckade
krismöten
Spekulationsattack mot
Italien (m.fl)
Tyskland ger
upp
Euron faller
Stark
2011-12-20
10
Centrala faktorer att bevaka

Hur rättsligt bindande blir fördraget?
o
o

Känsliga paketuppgörelser?
o

Initiativ kring sociala frågor, FTT (mm) för att skapa
majoritet nationellt i länder som FR
Vilka länder antar inte fördraget?
o
o
o
2011-12-20
Ambition att undvika folkomröstningar
Skydda ”formell” nationell suveränitet
Icke eurozonländer
Eurozonländer
Stora Eurozonländer
11
Dynamiska mekanismer
Politiska
beslut
EUsamarbetets
öde
Marknadens
bedömningar
och agerande
2011-12-20
12
Dagens presentation

EU-toppmötet 8-9 dec, nya fördraget

Inverkan på eurons stabilitet

Inverkan på inre marknaden
2011-12-20
13
”Two-speed Europe”



2011-12-20
Vilka skulle stå utanför inre kärnan?
UK, CZ, HU, SE?
Vad vill egentligen den potentiella
inre kärnan?
Vad talar för/mot splittring av
sekundärrätten på inre marknaden?
14
Två scenarier för inre marknaden
Maxifördrag
Minifördrag
2011-12-20
Nya beslutsmekanismer
Separat
sekundärrätt i
EU 17 (++)
Tillnärmning av
arbetsrätt,
finanspolitik mm
Delad inre
marknad där
makten vilar i
EU 17
Snävt fokus på
budgetbalans
Sekundärrätt
fortsatt baserat
på EU-fördragen
Begränsat
närmare
samarbete
Sammanhållen
inre marknad
15
Centrala faktorer som avgör om
inre marknaden håller ihop
- Inget gemensamt politiskt
projekt bland EU17
Samman
hållning
- Rättsliga och juridiska
svårigheter med att skapa
parallella regelverk
Animositet mellan FR och UK
- Stora möjligheter samarbeta
inom EU-fördragens ram
Brittiska backbenchers
2011-12-20
16
Splittring
”Garantier” för inre marknaden
(art 20 FEU och 326-334 FEUF)






The decision authorising enhanced cooperation shall be adopted by the Council as a last resort,
when it has established that the objectives of such cooperation cannot be attained within a
reasonable period by the Union as a whole
All members of the Council may participate in deliberations, but only members of the Council
representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part in the vote
Cooperation is open to all Member States, subject to compliance with any conditions of
participation laid down by the authorising decision. It shall also be open to them at any other time,
subject to compliance with the acts already adopted within that framework, in addition to those
conditions
The Commission and the Member States participating in enhanced cooperation shall ensure that they
promote participation by as many Member States as possible
Any enhanced cooperation shall comply with the Treaties and Union law. Such cooperation shall not
undermine the internal market or economic, social and territorial cohesion. It shall not constitute
a barrier to or discrimination in trade between Member States, nor shall it distort competition
between them
Any enhanced cooperation shall respect the competences, rights and obligations of those
Member States which do not participate in it. Those Member States shall not impede its
implementation by the participating Member States
2011-12-20
17
Sammanfattning och diskussion
Sannolikt antas ett fördrag i någon form, MEN
varje land, nationellt parlament och opinion är
potentiellt problem
Oklart om fördraget kommer att avgöra debatten
kring euron och ”moral hazard”, MEN stark politisk
vilja att rädda euron
Ingen akut risk för ”two-speed Europe”, MEN
nationell politik i bl.a. FR och UK kan driva
splittring
1.
2.
3.

Vilken väg ska Sverige välja?
2011-12-20
18
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards