Facit till ”Blandade uppgifter i sannolikhetslära som kan användas i …”

advertisement
875107325
Facit till ”Blandade uppgifter i sannolikhetslära som kan användas i …”
1.
21
2.
Ja
3.
1/7
4.
1/6
5.
1
6.
Det är troligast att strumporna har olika färg (32/63  50,8 %)
7.
Förlora – väntevärdet är -17/216 kr
8.
0,055
9.
15/36 = 5/12
10.
5/16
11.
10 098
12.
42/90 = 7/15
13.
6 sätt
14.
10 sätt
15.
105 sätt
16.
Tänk dig maximal utspridning utan summa 7:
Fördela 3 val mellan ”boxarna” A: 1 och 6, B: 2 och 5, C: 3 och 4.
Då måste den fjärdelappen hamna i någon box där det redan valts ett tal.
17.
286 sätt
18.
30
19.
Om varje siffra endast får användas en gång: 180 tal
Om varje siffra får användas mer än en gång: 294 tal
20.
1/3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards