LEKTION 2:
HUR JOBBAR EN
INGENJÖR?
PROBLEMLÖSARNA – SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
– Ett projekt från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen
01
LÄRARMATERIAL
LEKTION 2:
HUR JOBBAR EN
INGENJÖR?
Tid: 80 minuter
Årskurs: 7-9
Huvudämne: Teknik
KOPPLING TILL KURSPLANER
FÖRMÅGOR
•Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik)
•Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar (teknik).
• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (teknik).
• Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (teknik).
CENTRALT INNEHÅLL
TEKNIK
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
•Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar,
konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Teknik, människa, samhälle och miljö
•Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
SYFTE OCH UPPLÄGG
I denna lektion ska eleverna arbeta med de fem stegen som ingår i produkt­
utvecklingscykeln, hur de hänger ihop samt hur produktutvecklingscykeln kan
användas av ingenjörer på ett teknikföretag.
Använd arbetsmaterialet för att genomföra lektionen. Det finns även ett
­tillhörande kopieringsmaterial som eleverna ska arbeta med.
02
PROBLEMLÖSARNA – SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
– Ett projekt från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen
LÄRARMATERIAL
ELEVMATERIAL
ARBETSMATERIAL
1
STEG
– SYFTE OCH UPPLÄGG
I denna lektion får ni arbeta med de fem stegen som ingår i produktutvecklings­
cykeln, hur de hänger ihop samt hur produktutvecklingscykeln kan användas av
ingenjörer och på ett teknikföretag.
2
STEG
– INLEDANDE BEGREPP ATT DISKUTERA
INGENJÖRSFÖRETAG/TEKNIKFÖRETAG
• Vad gör ett sådant företag?
• Har du några exempel på företag
inom den branschen?
PROJEKT
• Vad innebär det att arbeta i projektform?
• Ge exempel på när man arbetar i projekt.
• Har du några erfarenheter av detta?
TIPS OM NI HAR TID -- FILM!
Fyra ingenjörer berättar om de olika stegen
i produktutvecklingscykeln. Klicka på teven,
länken eller besök: http://bit.ly/1BwOvlF
3
– INLEDNING TILL PRODUKTUTVECKLINGSCYKELN
FUN
KT
I
R SÄ L
FÖ
DESIG
N
JNING
OV
EH
Många ingenjörsföretag eller ­teknikföretag
­använder något som kallar produkt­
utvecklingscykeln. Det är en förenklad ­­
­process över hur en ­i­ngenjör arbetar, ­men
ger en k­ onkretiserad bild av hur man jobbar
på ett t­eknik­företag och är en bra grund för
arbetet med ingenjörs­uppdragen.
ON
B
STEG
PRODUKTION
Produktutvecklingscykeln består av fem steg; behov, funktion, design, produktion och försäljning.
I bilden ovan ser du de olika stegen.
PROBLEMLÖSARNA – SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
– Ett projekt från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen
03
LÄRARMATERIAL
ELEVMATERIAL
STEG
4 – DISKUTERA OCH GÅ IGENOM DE OLIKA STEGEN
Behov: Ursprunget till alla produkter är att en eller flera personer eller ett
­företag har sett att det finns ett behov att tillfredsställa.
Funktion: Många personer är inblandade i produktutveckling. Ingenjörerna
­arbetar med vilka funktioner som ska finnas och hur produkten ska fungera.
Design: Nästa steg är att formge produkten. Design handlar om både det
­estetiska och att produkten ska vara enkel att använda och tillverka.
Produktion: När form och funktion är utvecklade är det dags att ta fram en
modell av produkten, en så kallad prototyp. Prototypen testas och eventuella fel
justeras. När prototypen fungerar som den ska, kan produkten börja tillverkas.
Marknadsföring och försäljning: Nästa steg är att sälja produkten. Företaget gör
på olika sätt reklam för att visa att produkten finns.
04
PROBLEMLÖSARNA – SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
– Ett projekt från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen
ELEVMATERIAL
KOPIERINGSUNDERLAG
STEG
5
– INDIVIDUELLT ARBETE
•Välj en pryl som du tycker är viktig i din vardag. Man kan tycka att en produkt
är viktig av många anledningar – att den gör vardagen lättare, eller kanske
roligare? Man kanske gillar prylens design?
•Arbeta med kopieringsunderlaget.
•Ta hjälp av olika källor om det behövs.
•Förbered dig på att diskutera dina uppgifter.
UPPFINNINGAR OCH INNOVATIONER
All typ av problemlösning som får en allmän spridning
och ­etableras på en marknad kan ses som en innova­
tion. En innovation kan vara en tjänst, en mjukvara eller
en arbetsmetod.
Därför kan man säga att skillnaden mellan en
uppfinning och en innovation är att innovationen har
accepterats av en marknad eller används av en mängd
människor. Marknadsföring och entreprenörskap är
därför viktiga komponenter i innovations­processen.
Rymdstationer har varit
planerade åtminstone sedan
1869, då Everett Hale skrev om en
”tegelmåne” i novellen
The Brick Moon.
PROBLEMLÖSARNA – SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
– Ett projekt från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen
05
ELEVMATERIAL
VIKTIGASTE PRYLEN
Välj en pryl som är viktig i din vardag. Analysera sedan prylen med hjälp av
­produktutvecklingscykeln. Svara på frågorna som finns vid varje steg. Börja med
steg 1, Behov och följ varje steg och avsluta med steg 5, Försäljning.
1. Vilket behov uppfyller din favoritpryl?
2. Vilka funktioner måste prylen ha för att
fylla behovet?
5. Vem köper prylen. Var
3. Hur påverkas prylens
säljs den?
funktion av designen?
4. Hur tror du att prylen tillverkas? Vilka material används?
Avsluta övningen med att rita in prylen i tidslinjen. Hur tror du att den såg ut förr och hur tror
du att den kommer att se ut i framtiden?
Då
06
Nu
Framtiden
PROBLEMLÖSARNA – SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
– Ett projekt från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen