Uploaded by ida.mazaheri

Citronsyracykeln

advertisement
måndag 18 mars 13
http://www.youtube.com/watch?v=EMZ1fexIjaA
måndag 18 mars 13
NAD+ + H
O
NADH
+ CO2
O-
+
H3C
O
Pyruvat
2C
Koenzym A (CoA),
Förkortas ofta
-CoA eller i fritt
tillstånd HS-CoA
CoA-SH
4C
6C
6C
4C
4C
5C
4C
4C
måndag 18 mars 13
En av cellens vanligaste oxidation- & reduktionsmedel
NAD+/NADH (Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid)
NADH avger H i cellandningen: 4H + O2 → H2O
B3-Vitamin (Niacin) är nödvändig för en effektiv ämnesomsättning. Niacin behövs
för produktion av NADH som medverkar till att förbränna bl.a. kolhydrater och
fetter.
måndag 18 mars 13
måndag 18 mars 13
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
ADP (AdenosinDiFosfat)
P
O-
HO
+30 kJ/mol
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
Om reaktionen A → B kräver 20 kJ / mol
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
ADP (AdenosinDiFosfat)
P
O-
HO
+30 kJ/mol
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
Om reaktionen A → B kräver 20 kJ / mol
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
ADP (AdenosinDiFosfat)
P
O-
HO
+30 kJ/mol
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
Om reaktionen A → B kräver 20 kJ / mol
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
ADP (AdenosinDiFosfat)
P
O-
HO
+30 kJ/mol
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
Om reaktionen A → B kräver 20 kJ / mol
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
P
HO
+30 kJ/mol
O-
ADP (AdenosinDiFosfat)
Om reaktionen C → D frigör 40 kJ / mol
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
Om reaktionen A → B kräver 20 kJ / mol
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
P
HO
+30 kJ/mol
O-
ADP (AdenosinDiFosfat)
Om reaktionen C → D frigör 40 kJ / mol
ATP (adenosintrifosfat) är cellens bärare av energi
NH2
N
NH2
N
N
O
-O
P
O-
O
O
P
N
O
O
O-
P
O
H
H
+ H2O
O
O
O-
OH
H
H
OH
ATP (AdenosinTriFosfat)
Om reaktionen A → B kräver 20 kJ / mol
måndag 18 mars 13
N
N
-O
P
O-
N
O
O
P
N
O
O
O
OH
H
H
OH
H
OH
+ OH
P
HO
+30 kJ/mol
O-
ADP (AdenosinDiFosfat)
Om reaktionen C → D frigör 40 kJ / mol
måndag 18 mars 13
Andningskedjan / elektrontransportkedjan
http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html
http://www.kursnavet.se/kurser/ke1202/htm/m07/70030_50.htm
måndag 18 mars 13
Citronsyracykeln
http://www.youtube.com/watch?v=XJiYpa3hwEA
Elektrontransportkedjan/cellandningen
http://www.youtube.com/watch?v=KGjCm566-MY
http://www.youtube.com/watch?v=lRlTBRPv6xM
9
måndag 18 mars 13
Övningar
http://www.kursnavet.se/kurser/ke1202/htm/m07/70040.htm
måndag 18 mars 13
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards