Vår hjärna innehåller nästan lika många nervceller som det finns

advertisement
AJJJ
Vår hjärna innehåller nästan lika många nervceller som det
finns stjärnor i vår galax Vintergatan och i Vintergatan finns det
ungefär lika många stjärnor som det finns galaxer i universum
och någonstans därute borde det finnas en hjärna som kan
tänka lika avancerat som vår, eller hur? *
Få lite perspektivt på din tillvaro,
läs en kurs inom naturvetenskap i vår.
Läs mer på nästa sida!
Ebba Cronholm
Evolutionsbiologi
Svenska djur och växter
7,5 hp | Tisdag- och torsdagkvällar | Kursstart 21 januari och slutar
19 mars
7,5 hp | Tisdag och eller torsdagkvällar samt två lördagsexkursioner |
Kursstart 10 mars och slutar 9 juni
Kursen behandlar organismernas utveckling på jorden samt
bakomliggande processer. Lektorer och professorer i botanik, zoologi
och genetik föreläser.
Kursen ger en introduktion till svenska växtarter och djurgrupper.
Lektorer och professorer i botanik och zoologi föreläser.
Frågor:
[email protected], 08 - 16 40 70
www.big.su.se
Frågor:
[email protected], 08 - 16 40 70
www.big.su.se
Trädgårdens biologi
Översiktskurs i astronomi
7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 20 januari och slutar 25 maj
7,5
Kursen ger en förståelse av hur trädgårdens växter fungerar och
samspelar med omgivningen. Den omfattar föreläsningar där
forskare ger en vetenskaplig bakgrund till trädgårdsskötsel.
Denna kurs ger en bred översiktsbild av astronomins olika delar,
från solsystemet till galaxer och universums födelse. Den behandlar
också astronomins vetenskapliga arbetssätt.
Frågor:
[email protected], 08 - 16 40 70
www.big.su.se
Frågor:
[email protected], 08 - 5537 86 50
www.astro.su.se
hp
|
Måndagkvällar
|
Kursstart
18
januari
NASA
Modern kosmologi
7,5hp
|
Tisdagkvällar
Jordens klimat och klimat-förändringar
|
Kursstart
19
januari
Vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion?
Kan vi säga något om universums framtid? I denna kurs tittar vi på
universum i stor skala.
Frågor:
[email protected], 08 - 5537 86 50
www.astro.su.se
7,5 hp | Tisdag- och torsdagkvällar |
Kursstart 2 februari
Jordens klimat och dess utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Med
denna orienteringskurs vill vi ge dig en djupare inblick i dessa frågor.
Du får bl.a. kunskap om de processer som har betydelse för klimatet
och om hur klimatmodeller är uppbyggda. Vi belyser också problemet
att skilja av människan skapade klimatförändringar från naturliga
klimatvariationer.
Frågor:
[email protected], 08 - 16 24 12
www.misu.su.se
Jordbävningar
7,5hp
|
Tisdagkvällar
Öknar
|
Kursstart
19
januari
15
hp
|
Onsdagkvällar
|
Kursstart
20
januari
En kurs om jordbävningar i olika plattektoniska miljöer, hur och varför
de sker, hur de mäts med Richterskalan samt hur de är kopplade till
andra naturkatastrofer som vulkanutbrott, jordskred och tsumanis,
och möjligheterna att förutsäga dem. En veckas exkursion till Island
under sommaren 2015 ingår.
En kurs som visar att öknar inte bara är sand och extrem hetta. Du
får veta hur och varför öknar bildas, vi diskuterar problematiken med
ökenspridning och om hur djur och växter anpassat sig till dessa
extrema miljöer. En 11-dagars exkursion till västra USA och dess
nutida och fossila öknar ingår.
Frågor:
[email protected], 08 - 16 47 34
www.geo.su.se/jordbavningar
Frågor:
[email protected], 08 - 16 47 34
www.geo.su.se/oknar
Världens vulkaner
Livets utveckling
7,5hp
|
Tisdagdagkvällar
|
Kursstart
19
januari
7,5
hp
|
Onsdagkvällar
|
Kursstart
20
januari
En kurs om vulkanism och vulkaner, var och varför de finns, varför vissa
vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar upp het magma
och om hur vulkanismen förändrar vår värld. En veckas exkursion till
den vulkaniska ögruppen Azorerna ingår.
En kurs för dig som är intresserad av vår djur- och växtvärlds utveckling
- från de första bakterierna, via käklösa fiskar, dinosaurier och små
insektsätare fram till “kronan på verket”, vi människor. En tredagars
exkursion till Gotlands siluriska revformationer ingår.
Frågor:
[email protected], 08 - 16 47 34
www.geo.su.se/varldensvulkaner
Frågor:
[email protected], 08-16 47 34
www.geo.su.se/livetsutveckling-dis
Anmälan
Anmälan till kurserna skall ske på
www. antagning. se och innehålla
namn, personnummer och adress.
Livets molekyler
7,5
hp
|
Tisdagkvällar
|
Kursstart
19
januari
Kursen handlar om den levande cellens molekyler och kemi, DNAs
betydelse för arkeologiska och kriminaltekniska metoder, och
proteinernas fascinerande roll. Proteiners utseende och form har stor
betydelse för att vi ska få funktionsdugliga celler. Vad händer när det
blir fel? Kursen ges i form av en föreläsningsserie med laborationsinslag
av världsledande forskare vid institutionen.
Frågor:
[email protected], 08 - 16 37 30 www.dbb.su.se
Läs mer på nästa sida!
Naturgeografi och kvartärgeologi
Geovetenskap
Är du intresserad av miljöfrågor med fokus på global och lokal
miljöförändring? Vi forskar och undervisar om klimatförändringar, markoch vattenresurser, landskapsekologi och landskapsanalys i polarmiljöer
och tropiska områden. Du får tillämpa dina ämneskunskaper med hjälp
av GIS och fjärranalys samt undervisning i fält.
Vill du arbeta med samhällsaktuella frågor som tillgången och behovet
av naturresurser samt klimat och miljöfrågor? Vill du lära dig hur man
hittar naturresurser och använder dem på ett hållbart sätt?
Är du intresserad av Jordens utveckling från urtid till nutid? Vill du veta
hur dagens klimatförändringar påverkar tillgången på rent vatten?
Vill du få en utbildning som gör dig till en kvalificerad geovetare på
arbetsmarknaden eller vill du forska? Arbetsmarknaden är bred och
internationell. Du kan studera utomlands under din utbildning och göra
praktik.
Vi har utbildningar inom:
Geovetenskap, Geografi, Biogeovetenskap, Miljövård
www.natgeo.su.se
Studera Jorden i olika rums- och tidsperspektiv – läs geovetenskap!
www.natgeo.su.se
Missa inte vårens öppna föreläsningar!
Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.
På Fysikum
Galapágos fantastiska djurliv
28 januari kl 18.15: ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard
protonkollisioner lära oss om univesum?
14 april kl 18.15: Kvantmekanik med blotta ögat
Det är nästan 180 år sedan Darwin observerade de berömda finkarna på
Galapagos öar som han senare beskrev i ”Om arternas uppkomst”, vilket
komma att bli ett banbrytande verk. Måndagen den 11 april 2016
berättar Otto Hermelin om sina resor till Galapágos och det fantastiska
djurliv man möter på Galapágos, såväl över som under vattenytan, med
endemiska arter och till synes helt orädda för oss människor – när
simmade ett sjölejon på dig senast?
Läs mer på www.fysik.su.se
Lokal: AlbaNova Universitescentrum, Roslagstullsbacken 21
Lokal: De Geersalen, Stockholms universitet
kl: 18.00-19.30 (inkl. frågestund)
18 februari kl 18.15: Studier av energiomvandlingar vid gränsytor
17 mars kl 18.15: Antimateria
* Eller närmare bestämt ungefär
130 miljarder nervceller,
200 miljarder stjärnor och
200 miljarder galaxer.
Fler utbildningar med perspektiv
på tillvaron hittar du på:
www.science.su.se/utbildning
Huvudstaden och universitetet har alltid lockat människor
med en vilja att förändra. Sig själva och världen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards