Exjobb inom Bildbeha..

advertisement
Ex-jobb inom bildbehandling och datoralgoritmer - färg
Vi söker två personer med intresse av att utföra ett examensarbete inom bildbehandling. Specifikt
innebär examensarbetet att man arbetar fram två bildbehandlingsalgoritmer för att detektera
färgskillnader (färg-irregularitet och skillnader i ton) på huden. Det är en fördel ifall ni har erfarenhet
från bildanalys sedan tidigare.
Ex-jobbet utgör en del av ett projekt som syftar till at ta fram en helhetslösning för analys av en
specifik hudsjukdom (steg II av III). Projektet är ett samarbete mellan Chalmers och näringslivet.
Ersättning och Förutsättningar
Ifall det är möjligt att använda sig av er algoritm i kommande helhetslösning kommer ni att få en
ersättning baserat på de intäkter lösningen förväntas generera.
En förutsättning för att göra arbetet kräver att du skriver på ett avtal angående rättigheter för
intellektuellt kapital och viss tystnadsplikt.
Antal personer
2
Lämplig bakgrund
Data/IT
Kontaktpersoner
Martin Öst, Läkare (Doktor), [email protected], 0705-123993
Sten Ludvigsson, [email protected] , 0704-523508
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards