Översikt över alla moment inom ämne 1 och ämne 2 Musikteori och

advertisement
Musiklärarprogrammet
Ämne 1: Musik med didaktisk inriktning
Delkurs
Moment
Instrument
Huvudinstrument
Ämne 2: Musikteori och komposition (MoK)
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Termin 7
Termin 8
Termin 9
Ensemble, huvudinstrument
Ergonomi
Improvisation/gehörs-/notspel
Instrumental
Ackordinstrument (gitarr eller piano)
breddning
Ackordinstrument (piano)
Kompgruppsinstrument
Röst och sång
Kör
Rytmik och dans som musikaliskt redskap
Musikdidaktik
Allmän musikdidaktik
Instrumentalmetodik, huvudinstrument
Gruppmetodik
Ensemblemetodik
Teori- och kompositionsmetodik
Sceniskt projekt
Musikkunskap
Gehör
Musikteori
Komposition
Musikproduktion
Musikens kulturella miljö
VFU 1 är en delkurs i ämne 1. VFU 2, 3 och 4 är separata kurser.
Moment i ämne 1
Moment i ämne 2
Moment i ämne 2, samläsning inom ämne 2
Dokumentet visar vilka moment som ingår i ämne 1 och ämne 2 MoK, samt vilka moment inom ämne 2 som samläses med andra ämne 2.
Momenten är sorterade på delkurs, vilka har samma benämningar i ämne 1 och ämne 2.
Termin 10
Download