kampanj.pisa_.140204

advertisement
Required parameters are missing or incorrect.
Moderaterna på Tjörn
Tordagen den 6/2 och fredagen den 7/2 står Tjörns kommun värdar för Sveriges
kommuner och landstings (SKL:s) matematiksatsning PISA 2015.
Konferensen är på Stenungsbaden i Stenungsund och inleds 0930-1000 på tordagen
med elever från Tjörns skolor.
Arbetet med Matematiksatsning PISA 2015 bedrivs i arbetande nätverk både på lokal,
regional och nationell nivå. I de lokala och regionala nätverken finns representanter
från politik, förvaltning, skolledare och lärare, Varje nätverksträff berör ett tema och
arbetet förbereds i det lokala nätverket. Arbetet pågår till 2015 med fyra regionala träffar
per läsår..
SKL:s mål i PISA 2015 är att
- halvera andelen elever i lägsta nivå
- Öka andelen elever i högsta nivå
- Sverige skall tillhöra till de tio bästa OECD-lönderna
I samma nätverksgrupp som Tjörn ingår kommunerna Lysekil, Kungälv, Angered,
Stenungsund, Munkedal, Orust.
Denna gång kommer att diskuteras, nationella prov, kommunikation för förändring i
klassrummet, likvärdig bedömning,operativa mål.
Inga-Lill Hast
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden (m) Tjörns kommun
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards