Tillämpad hälsoteknik Nationalencyklopedin, teknik (tyska Technik

advertisement
Tillämpad hälsoteknik
Nationalencyklopedin,
teknik (tyska Technik, över franska av grekiska
techniko´s 'konstfärdig', 'hantverksmässig';
'konstgjord', av te´chnē 'konst', 'hantverk'),
sammanfattande benämning på alla människans
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom
att använda fysiska föremål.
.
Teknik, således:
• Människan tillfredsställer sina önskemål
• genom olika metoder
• där fysiska föremål används
Text som teknik
• Tal och skrift
• Document och inskriptioner
• Skriftbruk som metod ...
• ... där fysiska föremål används
Patient?
• NE:
• patient, en person som p.g.a. sjukdom
eller jämförbart tillstånd har kontakt
med hälso- och sjukvården i avsikt att
få någon form av råd, behandling eller
omvårdnad.
När är man patient?
•
• Hur blir man patient?
• P1 --> P2 --> P3 -->
Tillämpad?
• Vad kan ”tillämpad” stå för i Tillämpad
hälsoteknik?
Etnografi
• Grundfråga: Vad pågår här?
• Forskningsgenererad data
(observationer/fältanteckningar; video,
foton, audio; utfrågning om lokala
handlingar och händelser)
• (Annan-)verksamhets-genererade
dokument/skrifter i den egna
verksamheten
• Berättelser/texter om verksamheten
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards