Uppgift 2.7 - rejbrand.se

advertisement
ANDREAS REJBRAND
http://www.rejbrand.se
2013-09-16
Matematik
Uppgift 2.7
Vektorerna , och ligger i samma plan, | |
,| |
,| |
, och bildar vinkeln
och och bildar vinkeln
. Vi skall skriva som en linjärkombination av och .
Lösning: Av texten framgår att vi har någon av de två situationerna nedan.
FALL 1:
𝐞
𝐮
𝐞
FALL 2:
𝐞
𝐞
𝐮
Det finns flera sätt att lösa uppgiften. Det kanske lättaste (och framförallt mest systematiska) sättet
är att införa en lämplig ON-bas i planet, d.v.s. en bas bestående av två vinkelräta vektorer av längd .
(
) där pekar rakt åt höger och pekar rakt
Låt oss göra så, genom att införa basen
uppåt. I FALL 1 får vi då följande situation:
1/2
ANDREAS REJBRAND
http://www.rejbrand.se
2013-09-16
𝐟
Matematik
𝐮
𝐞
𝐟
där vi enkelt ser att
( )
√
⁄
)
√ ⁄
(√ )
√
Det vi vill göra är att skriva
och sådana att
(
som en linjärkombination av
och
. Med andra ord vill vi finna tal
d.v.s.
(√ )
( )
(
√
⁄
)
√ ⁄
√
(
)
som är ett helt vanligt ekvationssystem med två ekvationer i två obekanta:
√
√
Den andra ekvationen ger direkt
√
√
varefter den första ekvationen ger
√
√
√
√
√
Alltså är
√
√
FALL 2 löses på precis samma sätt, och lämnas som övning.
2/2
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards