Beskriv hur atomen ser ut. Vilka är elementarpartiklarna? Vilken

advertisement
Beskriv hur atomen ser ut. Vilka är elementarpartiklarna? Vilken laddning har
partiklarna? Vad är elektronbanor?
Vad är atomnummer och vad är masstal?
Vad är en isotop? Ge exempel på olika väteisotoper.
Ge exempel på elektromagnetiska vågor. Förklara skillnaden mellan en
elektromagnetisk våg och tex en ljud eller vattenvåg.
Förklara hur ljus uppstår. Vad är ett spektrum? Varför har ljuset olika färger?
Ge exempel på olika typer av joniserande strålning. Hur bildas joniserande strålning
och hur stoppas strålningen.
Hur uppstår joniserande strålning?
Vad betyder halveringstid?
Förklara skillnaden mellan fission och fusion.
Ge exempel på hur vi använder oss av strålning och radioaktivitet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards