Beskriv hur atomen ser ut. Vilka är elementarpartiklarna? Vilken

advertisement
Beskriv hur atomen ser ut. Vilka är elementarpartiklarna? Vilken laddning har
partiklarna? Vad är elektronbanor?
Vad är atomnummer och vad är masstal?
Vad är en isotop? Ge exempel på olika väteisotoper.
Ge exempel på elektromagnetiska vågor. Förklara skillnaden mellan en
elektromagnetisk våg och tex en ljud eller vattenvåg.
Förklara hur ljus uppstår. Vad är ett spektrum? Varför har ljuset olika färger?
Ge exempel på olika typer av joniserande strålning. Hur bildas joniserande strålning
och hur stoppas strålningen.
Hur uppstår joniserande strålning?
Vad betyder halveringstid?
Förklara skillnaden mellan fission och fusion.
Ge exempel på hur vi använder oss av strålning och radioaktivitet.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards