Könsstympning av flickor Min resa – från tabu till att bryta tystnaden

advertisement
Könsstympning av flickor
Bryta tystnaden
Khadra seerar
Inte enbart en Afrikafråga
Sverige – kvinnlig könsstympning
~ 38.000 kvinnor/7000 flickor
~ 19.000 barn i riskzon
.
Att bli fin,
ren och
halal
Från normalt till ett problem?
Kintir
Vad hade jag behövt?
Vågade se.
• Vuxna som Vågade fråga.
•Information och kunskap om mina
• Vuxna som
rättigheter.
Hur kunde den som skulle skydda mig
mot allt utsätta mig för det här?
”Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott
mot de grundläggande mänskliga rättigheterna
och mot barns rättigheter. Könsstympning av
flickor och kvinnor är en form av grov misshandel
och övergrepp mot flickor och kvinnor, och det
sker många gånger med familjens heder som
förklaring”. Länsstyrelsen Östergötland
Vad kan vi göra?
Precis som vid sexuella övergrepp spelar vår
kunskap och attityd roll för vår förmåga att
kunna upptäcka och hjälpa drabbade barn.
Vid vilken ålder sker könsstympning ?
“Female Genital Mutilation Survey In Somaliland”
Typ fyra: ”Prickning”
 Kan innebära många saker
 Stick med nål i klitoris
 Bränna klitoris för att stoppa tillväxt
 Skrapa klitoris
Desert Flower Foundation Scandinavia
• Januari 2015
• Styrelse och expertråd
• Mål
• Kämpa mot könsstympning i Sverige
• Nå ut till överlevare flickor/kvinnor som behöver hjälp/sjukvård.
• Utbildning/information
• Multidisciplinärt samarbete
Mail: [email protected]
Twitter: @kwesser
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards