1(2) PM Ketoner i blodet vid diabetes mellitus Tolkning av ketoner i

advertisement
1(2)
PM
Ketoner i blodet vid diabetes mellitus
Tolkning av ketoner i blodet
Blodketoner
<0,5
0,5-0,9
1,0-1,4
1,5-3,0
>3,0
Blodsocker
< 10 mmol/l
Ingen anledning till
oro
Mät igen efter 1-2
timmar
10-14 mmol/l
Ingen anledning till
oro
Ta ev. extra insulin,
ex innan motion
14-22 mmol/l
Mät igen efter 12 timmar
Ta 0,05 E/kg
> 22 mmol/l
Mät igen efter 12 timmar
Ta 0,1 E/kg
Upprepa dosen
v.b.
”Svältketoner”
Ät och ta 0,05 E/kg
Ta 0,1 E/kg
Ta 0,1 E/kg
Ät något med
Upprepa dosen
kolhydater
v.b.
”Svältketoner”
Ät och ta 0,1 E/kg
Ta en extrados
Ta en extrados
Ät och ta insulin
insulin ( 0,1
insulin ( 0,1
E/kg).
E/kg).
Upprepa dosen
Upprepa dosen
om ketonerna
om ketonerna
inte minskar
inte minskar
Risk för utveckling av ketoacidos (syraförgiftning)! Kontakta ditt diabetesteam
Stor risk för ketoacidos (syraförgiftning) om nivån av ketoner är 3,0 mmol/l eller
högre- omedelbar åtgärd krävs! Kontakta ditt diabetesteam eller barnakuten
Testa för ketoner när din blodsockernivå är över 14 mmol/l vid upprepade tillfällen och när du är sjuk.
Högt blodsocker och förhöjda nivåer av ketoner talar för en brist på insulin. Nivån av ”svältketoner” är
oftast inte högre än 3,0 mmol/l. Om du mår illa eller kräks måste du försöka dricka något som
innehåller socker för att hålla blodsockret uppe så att du kan ge extra insulin. Kontakta alltid
diabetesmottagningen eller barnakutmottagningen i en sådan situation. När du har ökade nivåer av
ketoner är högsta prioritet att ge extra insulin. Bry dig inte om ifall inte blodsockret sjunker så snabbt,
det viktiga är att ketonvärdet sjunker efter att du tagit extra insulin. Värdet på ketonerna kan stiga
något under första timmen efter att du tagit extra insulin men sedan ska det sjunka. Om du använder
insulinpump måste du komma ihåg att ta extra insulin med en penna eller spruta, inte med pumpen,
och byta till en ny nål.
Efter Ragnar Hanås: Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna, Betamed 2010
2(2)
Jan-Åke Hammersjö
Överläkare/Medicinskt ledningsansvarig
Barn- och ungdomskliniken
Anders Thåström
Överläkare
Barn- och ungdomskliniken
Marie Törnlöf
Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken
________________________________________________________________________
Barn- och ungdomskliniken
Skapat:
2012-02-25
Västerviks sjukhus
Gäller tom: 2015-02-25
593 81 Västervik
Download