vanliga frågor beträffande kandidatprogrammet i

advertisement
VANLIGA FRÅGOR BETRÄFFANDE KANDIDATPROGRAMMET I
NUTRITION OCH SVAR
*Jag är väldigt intresserad av att bli nutritionist (näringsfysiolog) och har blivit tipsad om att
söka ert Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet. Vill dock helst inte flytta till
Stockholm.
Går det att läsa utbildningen på distans?
-Svar: Nej, det går inte att läsa vår nutritionsutbildning på distans. Undervisningen innebär
heltidsstudier och omfattar förutom föreläsningar mycket obligatoriska moment, som
laborationer, grupp- och seminariearbeten.
*Hur många är det som brukar söka till utbildningen och hur många platser har ni?
-Svar: Det har varierat, men i genomsnitt ca 250 (de sista 3 åren) och av dessa har drygt 50
haft denna utbildning som sitt 1:a handsval. En hel del av de sökande faller sedan ifrån efter
urval 1 och 2. Det finns goda chanser att komma in vid reservantagningen. Vi har 36 platser
på utbildningen, men gör ett överintag och antar 40.
*Varför ingår det ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi i programmet?
-Svar: Kandidatprogrammet i nutrition är en naturvetenskaplig/medicinsk utbildning, som
syftar till att ge dig akademiska kunskaper i ämnet nutrition. För att du ska kunna tillägna dig
en fördjupad förståelse för näringsämnenas egenskaper och funktioner i kroppen behövs
grundläggande kunskaper inom kemi (fr a biokemi), cell- och molekylärbiologi och
humanfysiologi, vilket läses under första delen av utbildningen.
Även andra ämnen (kurser) inom programmet som livsmedelskemi, nutritionstoxikologi och
molekylär nutrition kräver kemiska och cellbiologiska baskunskaper.
*I er programinformation står det att: ”En vedertagen benämning (titel) för den här
utbildningen är nutritionist eller näringsfysiolog.” Vad är skillnaden mellan en nutritionist
och en dietist?
-Svar: En nutritionist har ett mera naturvetenskapligt / medicinskt fokus på ämnet nutrition.
Detta innebär att du ska förstå samband mellan kost och hälsa både på en cell- och
molekylärbiologisk nivå och ur ett folkhälsoperspektiv. En nutritionist arbetar med
näringslära (nutrition) som vetenskap och med frågeställningar gällande mat/näringsämnen
och dess samband med hälsa.
En dietist arbetar fr a inom hälso- och sjukvården, där hon/han ansvarar för kostbehandling
och rådgivning till patienter och deras anhöriga. Det ingår därför mer kostvetenskap, dietetik,
psykologi och praktik på sjukhus i deras utbildning.
2012-04-18 / Pia Hedberg, studievägledare i nutrition
Download