10 Svar om kontrollen Vi reagerar på intryck Fokus 191/ Grundbok

advertisement
10 Svar om kontrollen
Vi reagerar på intryck Fokus 191/ Grundbok 230
1. Para ihop rätt begrepp med sträck
Elektriska signaler
självständig
Kemiska signaler
nerver
Autonom
hormon
2. Varför är det viktigt att en del funktioner i kroppen är autonoma, alltså
självständiga? Många organ och funktioner i kroppen är livsviktiga och
måste kunna fungera hela tiden, även när du till exempel sover. Det gäller
exempelvis tarmarnas sönderdelning av maten.
Nervsystemet 192-193 / 231-232
3. Vilka två organ ingår i det centrala nervsystemet? Hjärnan och
ryggmärgen ingår i det centrala nervsystemet.
4. Rita en nervcell och sätt delarna.
Visa med pilar i din bild var på nervcellen signalen går in och ut.
Jämför med bilden i boken.
Hormonerna 194-195 / 234-235
5. Hormoner bildas i Hormonerna bildas i körtlar.
Hormonerna transporteras med hjälp av blodet.
Hormonerna skickas med långsam hastighet.
Tankar och känslor 200-201 / 240-241
6. Hjärnans evolution. I vilka steg har människans hjärna utvecklats?
Först kom hjärnstammen.
Den styr kroppens inre organ.
Sedan utvecklades känslohjärnan
Den styr känslor som hat, ilska, skräck, glädje och sorg.
Till sist kom hjärnbarken.
Tack vare den kan människan fundera och planera.
Minnen lagras på många olika ställen 202-203 / 242-243
7. Olika områden i hjärnbarken har hand om olika saker. Vilka är hjärnas
olika centra nummer 18-23.
18 rörelse
19 känsel, beröring, smärta, temperatur
20 tal
21 hörsel
22 syn
23 omdöme , självkritik och tänkande
8. Om studieteknik: Hur kan du göra för att komma minnas bättre? Jag kan
lära genom att ha med många sinnen och att träna på att förklara hur
något fungerar.
Hjärnans kemi 204-205 / 244-245
9. Skriv namn på två av hjärnans signalämnen. Serotonin och dopamin är
två av hjärnans signalämnen.
10. Vilken nytta har vi av belöningssystemet i känslohjärnan?
Belöningssystemet ska belöna oss att gör beroende av sådant som är
viktigt för att vi ska överleva, som att äta, dricka, ha sex och att motionera.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards