Prislista Företag - Sparbanken Boken

advertisement
Prislista Företag
Våra vanligaste tjänster för företag
Konton och information
Utbetalningar
Företagskonto SEK
Valutakonto
Bankgiroanslutning (EUR &SEK) per BG-nr
Kontoinformation via Internet/telefon/fax
Kontoutdrag per post, kvartalsvis
Överföring från eget Plusgirokonto
0 kr
0 kr
250 kr/år
0 kr
0 kr
100 kr/år
Inbetalningar
Svenska kundinbetalningar
Autogiro Privat
Bankgiroinbet – elektroniskt aviserade
1.000 st/år ingår därefter kr
Bankgiroinbetalningar – aviserade per post
1.000 st/år ingår därefter kr
Bankgiroinbetalningar – aviserade via Internet
1.000 st/år ingår därefter kr
Bankgiroinbetalningar – inhemsk Euro
Utländska kundinbetalningar
Ank EU-bet – automatiskt hanterade
Ank utlandsbet– automatiskt hanterade
Ankommande utlandsbetalningar
200 kr/år
500 kr/år
1:50 kr/st
3 kr/st
20 kr/st
500 kr/år
400 st transaktioner ingår, därefter
Kontantutbetalning
4:50 kr/st
20 kr/st
Utländska leverantörsbetalningar
EU-betalningar via Internet
EU-betalningar via Internet - urgent
Utlandsbetalning via Internet
Utlandsbetalning via Internet - urgent
EU-betalningar via kassan
Utlandsbetalningar via kassan
1:50 kr/st
150 kr/st
50 kr/st
150 kr/st
50 kr/st
95 kr/st
1:80 kr/st
1:50 kr/st
1:50 kr/st
1:50 kr/st
3 kr/st
10 kr/st
25 kr/st
65 kr/st
Detaljhandelstjänster
Dagskassehantering (kortterminal finnes)
Dagskassehantering (ingen kortterminal)
Kortinlösen bankkort
Kortinlösen kredit/ bet/utländska kort
Svenska leverantörsbetalningar
Svenska leverantörsbet via Internet
Svenska leverantörsbet via dator LB
1.000 st trans. ingår vid SEK därefter
Betalningar till BG-nr i EUR
Kontantutbetalning via BG, inkl porto
Sv.lev bet via blankett-Bankgiro Direkt
0 kr/år
50 kr/dep
enl.avtal
enl.avtal
Löner
Lönelista i Internetbanken
Löner via dator
Lönelista
Företagskort
Bankkort Business Master Card
Visa Business Card
American Express Corporate Card
0 kr/år
0 kr/år
150 kr/lista
350 kr/kort/år
450 kr/år
500 kr/år
Övriga utbetalningstjänster
Kommunikation med Bankgirocentralen
Telebankgiro
Filöverföring via Internetbanken Företag
BG Com
Övrig telekommunikation
Försändelser per post från BGC
e-bokföring
0 kr/st
0 kr/st
0 kr/st
20 kr/st
15 kr/st
Manuella BG/PG betalningar via bankkontor
till bankgiro
till plusgiro
Skattegiro
Skattefullmakt
Checkar
Stopp i täckningskontrollen
pris exkl moms
e-bokföring m autokontering företag
e-bokföring Enskild Firma
250 kr/avtal/mån
125 kr/avtal/mån
Priser gäller fr o m 2014-01-01.
Reservation för eventuella prisändringar.
30 kr/st
47 kr/st
0 kr/år
0 kr/år
250 kr/häfte
250 kr/gång
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards