ppt - Skriver.nu

advertisement
IT & Etik
Några avvägningsproblem
Varför är informationsteknik
moraliskt intressant?
• ”All teknik är
maktutövning”
(Hans Jonas)
Langdon Winner and Moses broar
Lawrence Lessig
Avvägningen
Den personliga integriteten
IT-etiken
Yttrandefrihet
Immaterialrätt
Fråga # 1
Hur utformar vi den personliga integriteten i ett alltmer
transparent samhälle?
Personlig integritet –panoptikon?
Personlig integritet – makt och namn
När integriteten försvinner
Youens webbplats
Identiteten blir allt vanligare
• Elektroniska IDtjänster
• Ökad användning av
spårningstekniker
• Övervakning av
anställda
Anonymitetens faror
A few months ago, I had a truly and
quite literally "revolutionary" idea,
and I jokingly called it "Assassination
Politics": I speculated on the question of
whether an organization could be set up
to legally announce that it would be
awarding a cash prize to somebody who
correctly "predicted" the death of one of
a list of violators of rights, usually either
government employees, officeholders, or
appointees. It could ask for
anonymous contributions from the
public, and individuals would be able
send those contributions using
digital cash.
”Assassination Politics” Jim Bell
Övervakningen skärps
Hur mycket frihet är tryggheten värd?
Vad är integritet i bruset?
• Integritet (av lat integer, hel) oskadat, orubbat
tillstånd; oskadd helhet; okränkbarhet. (Teol) Den
egenskap som i dogmatiken tillagts de bibliska
skrifterna att vara varken förfalskade eller i något
väsentligen förändrade. (Nordisk Familjebok)
Integritet och individualitet
Fråga #2
Hur utformar vi upphovsrätten i informationssamhället?
Upphovsrätten och moralen
Att stjäla en singel och lyssna på radio
Legitimitetsproblemet
Verizon & rätten att övervaka
Bör internetleverantörer kunna erbjuda anonym access?
Upphovsmannen: Då
Upphovsmannen: Nu
wee kee wee kee
Upphovsmannen: Nu
Immaterialrättens funktioner
• Utbytesteorin
– Immaterialrätten uppmuntrar spridning av innovationer och verk
eftersom den lovar ensamrätt i utbyte mot att det skyddade sedan
övergår i det gemensamma idégodset
• Incitamentsteorin
– Immaterialrätten skapar förutsättningar för att upphovsmän skall
finna det värt att skapa.
• Moralteorin
– Immaterialrätten skyddar upphovsmannens eller uppfinnarens
moraliska rätt till verket.
Moralteorin
Moralteorin
Moralteorin
• Författaren har en moralisk rättighet till sitt verk.
• Men har inte författaren också ett moralisk skyldighet
till det gemensamma idégodset?
• Hur många verk skapas ex nihilo och utan stöd av det
gemensamma kulturarvet?
• Vad är då mest moraliskt? Att ge åter till kulturarvet
eller att hävda ensamrätt?
Moralteorin
Etik och motåtgärder: alienera en
kundgrupp
Ett krig med lås stundar
•
You cannot guarantee freedom of speech
and enforce copyright law
It is for this reason that Freenet, a system
designed to protect Freedom of Speech,
must prevent enforcement of copyright.
Framtider: DRM
DPRL
Skljarov-fallet
Kazaa and peer-to-peer – ny moral!
”Leechers & Seeders”
Cohenteoremet
•
Rätten att förstöra skydd utifrån yttrandefriheten
•
Samma rätt utifrån den personliga integriteten?
Rätten att förstöra?
Berman-lagar?
Vi kan digitalisera
all mänsklig kunskap
Brewster Kahle
Fråga #3
Hur avgränsar vi yttrandefriheten i nya medier?
Exempel: Nuremberg Files
Yttrandefrihet under debatt
Publius – irreversibel publicering
Legitimitet och yttrandefrihet i olika
medier
Att bygga in moralen
Spel, verklighet och moral?
Spel som propaganda
Det moraliska ansvaret för framtiden
Presentation
Nicklas Lundblad
[email protected]
www.kommenterat.net
Download