Engelska Planering Årskurs 7 Britain Is Great Syfte Vi kommer att

advertisement
Engelska
Planering
Årskurs 7
Britain Is Great
Syfte
Vi kommer att under en tid framöver arbeta med arbetsområdet Britain Is Great. Vi kommer
att läsa om Storbrittanien utifrån olika vinklar när det gäller t ex historia, musik och sport.
Alla kommer att välja en egen stad och tillsammans tar vi reda på en mängd information om
Storbrittanien som alla får del av. Vi kommer att söka fakta på internet och i böcker. Vi
kommer att ta del av varandras fakta och kunskaper genom den avslutande redovisningen som
görs både muntligt och skriftlig.
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska
språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin
förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen
ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga
innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra
i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för
olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där
engelska används. (Ur Lgr11)
Under arbetets gång kommer vi bland annat att utveckla vår förmåga att skriva, söka fakta,
lyssna samt att träna muntligt berättande.
Centralt innehåll
 Reflektera över levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser
i olika sammanhang och områden där engelska används, samt göra jämförelser med
egna erfarenheter.
 Planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand.
 Söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra
medier.
 Talad engelska och texter från olika medier.
 Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och
anpassa dem efter deras syften.
Undervisning
Under arbetets gång kommer vi att:
 söka, samla och värdera fakta
 diskutera, planera och reflektera
 arbeta enskilt
 ge och ta emot respons
 skriva på engelska
 lära varandra om Storbrittanien
Kunskaper
Under arbetets gång kommer du att utveckla din förmåga att:
 prata om landet, kulturen och levnadsvillkoren.
 prata om landet idag.
 formulera dig och kommunicera i skrift och i tal.
 skriva en faktauppsats på engelska.
_________________________________________________________________________________________________________________
Bedömning
Bedömning kommer att ske utifrån:
 Stor vikt läggs vid att förmågan att delta aktivt och ta ansvar både för den egna
presentationen samt de gemensamma aktiviteterna med fokus på det muntliga.
 Den muntliga presentationen bedöms formativt löpande under arbetets gång.
 Vi kommer att ha en muntlig redovisning inför klassen som avslutning på projektet.
 Den skriftliga förmågan bedöms löpande på lektionerna, samt i uppsatsen.
 Läs- och hörförståelsen bedöms löpande på lektionerna.
Lycka till!
Adress: Tösavägen 18, 245 65 Hjärup. Tel expedition: 040-46 51 80. Tel förskola: 040-46 51 81
Mail: [email protected] Orgnr: 769612-2592. Bankgiro: 5772-7505.
Hemsida: www.skanskasmastadenskulturskola.se
_________________________________________________________________________________________________________________
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards