Det slutna kretsloppet.pages

advertisement
Det slutna kretsloppet
!
!
Din uppgift är att bygga upp ett slutet kretslopp med olika växter och djur. Du
får utföra uppgiften på valfritt sätt, men du ska försöka hålla burken levande i
minst tre veckor utan att öppna locket. !
!
Tänk efter vilka olika komponenter som behövs för att ett kretslopp ska
fungera. Försök sedan att tillverka ett vackert slutet rum.!
!
Vilka behov har växterna för att överleva?!
Vad behöver ett djur för att överleva?!
!
Varje vecka kommer du att iaktta hur innehållet i burken ser ut och föra korta
anteckningar. När vi avslutar ekologimomentet kommer vi att titta på ditt
kretslopp och avgöra om det överlevt. Då ska du sammanfatta resultatet och
försöka dra slutsatser utifrån det.!
!
Följande ord bör du känna till för att eventuellt lyckas med uppgiften:!
!
!
Fotosyntes (Tillverkning med hjälp av ljus)!
Producenter (växter)!
Konsumenter (djur)!
Nedbrytare (städarna i naturen)!
Näringsväv (Vem äter vem? Följ näringens väg)!
Näringskedja (Vem äter vem? Följ näringens väg)!
Abiotiska faktorer (Icke biologiska faktorer som tex vattenmängd)!
Cellandning (Omvandling som sker i alla våra celler)!
Lycka till!
önskar!
Maria!
!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards