Denna pdf-fil är nedladdad från webbplatsen för Världens Historia

advertisement
Käre användare!
Denna pdf-fil är nedladdad från webbplatsen för Världens Historia
(www.varldenshistoria.se) och får inte lämnas vidare till tredje part.
Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna.
Med vänlig hälsning
Redaktionen
Världens Brännpunkter
I varje nummer av Världens Historia kan du
på dessa sidor läsa den historiska bakgrunden
till konflikterna i världens brännpunkter.
Två kärnvapenmakter
slåss om Kashmir
Av Kalika Bro-Jørgensen och ida buhl
År 1947 frigjorde sig Indien och Pakistan från britterna och Kashmir blev självständigt.
Bara några månader senare började Pakistan och Indien kriga om Kashmir. Sedan dess
har kärnvapenmakterna stridit om regionen i en av världens potentiellt farligaste konflikter.
E
fter 300 år som koloni­
almakt beslöt Storbri­
tannien år 1947 att låta
folken på den indiska subkon­
tinenten bli självständiga. Be­
slutet fattades av en regering
som var slutkörd efter ett
långt och dyrt krig. Man hade
också saknat stöd för kolonial­
väldet både hemma och i om­
världen. Dessutom pyrde
upproret bland indierna.
Kort tid efter beslutet ut­
bröt strider mellan regionens
muslimer, som ville ha en
självständig stat, och den in­
diska kongressen, som ville
se ett enat Indien. I ett försök
att skapa fred delade Storbritannien området i två nationer: Indien och Pakistan.
Områden med mer än 70
procent muslimer skulle knytas till Pakistan, resten skulle
lyda under Indien. Men folket tillfrågades aldrig. Delningen ledde till massflykt
och massakrer med upp
emot en miljon dödsoffer.
De områden som varit
självstyrande under britterna
fick välja mellan att sluta sig
till Indien eller Pakistan –
eller bli självständiga. Kashmir var ett av de få områden
som valde det sistnämnda.
Maharajans dilemma
Maharajan i Kashmir var hindu men regerade över en huvudsakligen muslimsk befolkning. Därför valde han självständighet för sitt land. Men
många muslimer var missnöjda med maharajans beslut:
han var redan impopulär på
grund av de höga skatter han
drev in från det fattiga folket.
Snart började det gå rykten
om att maharajans män begått övergrepp på och låtit
mörda muslimska civila. Då
fick muslimerna nog. Stamkrigare gjorde uppror; de
plundrade och våldtog på sin
väg genom landet och fick
stöd av pakistanier som
strömmade in över gränsen.
Maharajan var rädd att Pakistan skulle komma att ta
över hans furstendöme och
vände sig därför till Indien
med en vädjan om hjälp.
Och hjälpen kom, men
den hade ett pris: Maharajan
tvingades ge upp planerna på
självständighet för Kashmir
och låta furstendömet bli en
del av Indien. Den 26 november 1947 undertecknade
Kampen om
makten i Kashmir
Folket i Kashmir betalar
ett högt pris för motsättningarna. Här har indisk
militär bombat en läkarmottagning som hämnd
för en gerillaattack.
1349: Kashmir får sin förste
muslimske härskare. Tidigare
har landet dominerats av
först hinduer och därefter
buddister.
polfoto/corbis
1846: Kashmir blir en vasallstat
i det brittiska imperiet.
74
Världens Historia 5 • 2011
Kashmir
han villkoren. De indiska
trupperna satte stopp för de
pakistanska stamkrigarna år
1948 och vid årsskiftet lyckades FN förhandla fram en
­vapenvila mellan parterna.
Pakistan fick det nordvästra
hörnet av Kashmir, Indien
behöll den sydöstra delen.
Det var tänkt att gränserna
skulle vara provisoriska och
att en folkomröstning senare
skulle avgöra Kashmirs öde,
men omröstningen blev
­aldrig av.
Kamp om ”Indiens krona”
Kampen om Kashmir har
gång på gång kastat ut befolkningen i meningslösa krig.
När Sovjetunionen lämnade
Afghanistan år 1989 fick de
muslimska separatiströrelserna i Kashmir nytt folk från den
segrande mujaheddin-gerillan.
Pakistan stöttade med vapen
och utbildning och ett väpnat
uppror var snart ett faktum.
Gerillans kamp har hittills
kostat uppemot 100.000
­civila livet och 400.000 hinduer befinner sig på flykt undan övergreppen. Enligt internationella organisationer ligger dessutom den indiska säkerhetspolisen bakom tortyr
och försvinnanden i Kashmir.
Från både indisk och pakistansk sida har man motiverat rätten till Kashmir med
såväl nationalistiska som religiösa motiv. I Indien kallas
Kashmir för ”Indiens krona”
– men Pakistan hävdar att Indien har brutit mot alla avtal
som rör Kashmir och att området på grund av sin stora
1947: Storbritannien lämnar den
indiska subkontinenten, som
delas upp i Indien och Pakistan.
Kashmir tvingas till Indien. Krig
mellan Indien och Pakistan.
1948: Efter vapenvila får Pakistan
kontrollen över norra Kashmir.
Stormakternas farliga spel
Det ligger emellertid mer
konkreta militära intressen
bakom konflikten. Kashmir
ligger som en buffertzon mellan Indien och Pakistan, och
den nation som får kontrollen över regionen kommer
att ha stora militärstrategiska
fördelar.
Det förhållandet förstärktes på 1960-talet då banden
mellan Pakistan och Kina
ökade och ledde till en mili­
tär­allians. Redan 1962 förlorade Indien en bit av Kashmir till Kina i det sino-indiska
kriget, och om Kashmir hamnar under pakistanskt styre
kan detta samarbete stärkas
ytterligare och innebära ett
hot mot Indien, som i så fall
kommer att bli helt omgivet
av ­allierade kärn­vapenmakter
i norr. Hotet har knappast
minskat på senare år: Pakistan har trappat upp sin kärnvapenproduktion.
Även för Pakistan finns
orosmoln på himlen. Indien
har avtal med Ryssland och
dessutom fruktar Pakistan att
Indien kan stänga av viktiga
vattenleder som har sina källor i det indiska Kashmir.
År 1999 utbröt ett nytt
krig om Kashmir mellan
­Indien och Pakistan. Efter internationella påtryckningar
slutade striderna med status
quo. Omvärlden utövar fortfarande påtryckningar för
en varaktig fred mellan länderna.
Indien behåller regionens sydli­
gaste två tredjedelar.
1962: Ett krig mellan Indien och
Kina kostar Indien en del av
Kashmir.
1965: Indien och Pakistan krigar
åter om Kashmir men efter
några månader återupprättas
den ursprungliga gränsen.
1989: Ett folkligt uppror bryter ut i
Konflikten i dag
I den indiskkontrollerade delen av Kashmir bröt uppror
ut igen förra året på grund av mord på civila. Det ryktades att indiska säkerhetspolisen låg bakom. Indien anklagade Pakistan för att hetsa till upproret.
Indien
Två tredjedelar av Kashmir
ockuperas av Indien under
namnet Jammu och Kash­
mir. Uppemot en miljon
indiska soldater är ut­sta­
tione­rade i delstaten som
har nio miljoner invånare.
Många vill se ett enat,
självständigt Kashmir. År
2010 utbröt våldsamma
upplopp, bland annat som
en reaktion på att säker­
hetspolisen skjutit ihjäl en
tonårspojke under en
demonstration mot Indiens
förtryck i delstatens huvud­
stad Srinagar. Dokument
från Röda korset, offentlig­
gjort av Wikileaks, har
dessutom avslöjat att in­
diska säkerhetsstyrkor ligger
bakom tortyr och mord på
civilpersoner i Kashmir.
Pakistan
Den pakistanskstyrda delen
av Kashmir utgör en tredje­
del av regionen och har tre
miljoner invånare. Området
består av två delstater:
Gilgit-Baltistan, som fick
självstyre 2009, och Azad
Jammu och Kashmir som
fick självstyre 1948. Precis
som i den indiska delen
Jammu och Kashmir verkar
politiska krafter i delstater­
na för ett enat och själv­
ständigt Kashmir.
Kina
Cirka en tredjedel av Kashmir
har kontrollerats av Pakistan sedan
år 1949.
Afghanistan
Kashmir
Pakistan
Indien
En mindre del av Kashmir
inlemmades i Kina efter
kriget mellan Kina och
Indien år 1962.
Nepal
Två tredjedelar av Kashmir ingår
som en delstat i Indien under
namnet Jammu och Kashmir.
Kashmir. Oron har pyrt sedan va­
let i Kashmir 1987 då man börja­
de misstänka valfusk när Indiens
favoritkandidat oväntat vann.
1999: Krig mellan länderna bryter
ut ännu en gång, då pakistansk
gerilla och militär tränger in på
indiskt territorium. Kriget leder
ingenvart.
2010: En brutalt, folkligt uppror
bryter ut i indiska Kashmir.
polfoto/corbis
1932: Kashmirs första politiska
parti bildas. Partiet är mot­
ståndare till både maharajaväl­
det och det brittiska imperiet.
andel muslimer ska till­höra
Pakistan.
En demonstrant visar upp ett foto
av en av de många kashmirer
som försvunnit efter att ha mött
den indiska säkerhetspolisen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards