09 Faktablad_Kenya_Aborter.indd

advertisement
– På sjuksköterskeskolan insåg
jag att om du gör det rätt och
ger stöd så hjälper du andra.
Phoebe Wafula, sjuksköterska , Kisumu
Människan i centrum
Säkra aborter, Kenya
Säkra aborter räddar liv
Innan 14-åriga Elisabeth gjorde ingreppet för en dryg månad sedan hade hon
aldrig hört talas om abort. Hon visste
inte heller vad sex var och har aldrig
haft någon pojkvän. För historien bakom hennes abort är också en historia
om flickors och kvinnors utsatthet i en
hård verklighet.
Skrämd och fullkomligt utmattad pratade inte Elisabeth med någon om vad
som hänt.
– Kroppen var så trött och jag var
så omtumlad när jag kom hem att jag
inte visst vad jag skulle säga. Och så
skämdes jag.
Elisabeth är en duktig skolflicka och
fotbollsspelare. Hon ser yngre ut än
sina 14 år och ger ett blygt och lågmält
intryck. Hennes mamma tillverkar tvål
och om kvällarna hjälper barnen henne
att dela ut dem till kunder. Just den här
kvällen för ett par månader sedan sattes Elisabeths värld på ända.
tillåtelse att göra en abort. Sedan nya
konstitutionen trädde i kraft hösten
2010 har det blivit betydligt lättare och
det räcker med att en sjukvårdsutbildad
person godkänner för att ingreppet ska
kunna göras.
Kisumu är den stad I Kenya som
sedan dess genomfört flest aborter på
klinik. Phoebe Wafula är sjuksköterska
och den person som genomfört många
av aborterna.
– Från början tyckte jag att abort var
oetiskt, att du dödar någon. Men så dog
min granne efter att ha gjort abort hos
en kvacksalvare, vi hittade henne i en
pöl av blod och samma sak hände min
kusin. På sjuksköteskeskolan insåg jag
att om du gör det rätt, bra och ger stöd
samtidigt så hjälper du andra, säger
hon.
Även om förutsättningarna i dag i Kenya är så oändligt mycket gynnsammare så talar statistiken ännu sitt dystra
språk. Chefen för Family Health Options
Kenya, Muraguri Muchira, berättar att i
bara Kenya utförs 300 000 osäkra eller
ofullständiga aborter årligen, av dem
dör 3 000 kvinnor, vilket utgör ungefär
30 procent mödradödligheten i landet.
– Abort måste bli mindre tabu och
mer en fråga om hälsa, menar Elly
Mungumya, chef på International Planned Parenthood Federations:s regionala kontor i Kenya.
Att kunna göra abort säkert och lagligt på klinik
är räddningen för många utsatta kvinnor.
Ökad medvetenhet om kvinnors rättigheter
är en viktig del i arbetet.
– När jag kom till den här mannens hus
så stängde och låste han plötsligt dörren och tvingade sig på mig. Jag kunde
inte skrika för han höll för min mun.
Efteråt sa han att jag inte fick berätta
för någon för då skulle något hemskt
hända, berättar Elisabeth.
Då mensen plötsligt uteblev pratade
Elisabeth ändå med sin storasyster
som lovade att hjälpa henne så att hon
inte skulle bli utslängd från skolan.
De sökte efter mannen som våldtagit
Elisabeth men då hade han flyttat. Hon
ville inget hellre än att fortsätta skolan
och mannen som orsakat henne detta
lidande var försvunnen.
Att kunna göra en abort säkert och
lagligt på en klinik var räddningen.
Systern hade hört talas om kliniken i
Kisumu som är medlem i Family Health
Options Kenya som har nio kliniker på
sju platser i landet. Just detta är inget
Elisabeth fäster sig vid. För henne är
det viktigaste att hon slapp utsätta sig
för onödiga risker och bli en av de kvinnor i världen som varje minut dör av
graviditetsrelaterade orsaker.
Fram tills helt nyligen var abort något
i princip olagligt i Kenya. Det krävdes
en komplicerad utredning för att få
Idag har kvinnor i Kenya större möjligheter
att bestämma över sin graviditet.
Han menar att efter åratal av påverkansarbete, så har man fått ett genombrott och äntligen finns ett lagutrymme
som ger kvinnor mer möjligheter att
bestämma över sin graviditet. Vad som
återstår nu är att öka medvetenheten
om kvinnornas rättigheter och att öka
tillgängligheten och omfattningen av
servicen.
Namen på kvinnorna i artikeln är påhittade, och vissa fakta
ändrade, eftersom de både vill vara anonyma men gärna
berättar sin historia för att öka förståelse för aborter och dess
sammanhang.
Människan i centrum | Engagemang för att människor ska få det bättre.
Sexuell och reproduktiv hälsa – säkra aborter
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
är den globalt ledande organisationen inom sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Målet
är en värld där alla graviditeter är önskade och där
människor har god hälsa och där kvinnor, män och
ungdomar lever fria från hiv och aids och andra
sexuellt överförbara sjukdomar. IPPF har medlemsorganisationer i 151 av världens alla länder (i
Sverige är det RFSU) och aktiviteter i 173 länder.
Organisationen koncentrerar sitt arbete kring fem
huvudfrågor: ungdomar, tillgång till service, hiv och
aids, abort och mödrahälsa samt påverkansarbete.
Medlemsorganisationerna driver kliniker, organiserar och mobiliserar ungdomar, påverkar beslutsfattare och regeringar och stödjer speciellt fattiga
och marginaliserade att få och kunna kräva sina
sexuella rättigheter. Sverige var med och startade
IPPF 1952.
Resultat
• Tillgången till service relaterad till sin sexuella
och reproduktiva hälsa har ökat. Mellan 2005 och
2005 fick 158 miljoner människor vård och service
och 251 miljoner besök noterades på klinker eller
vårdinrättningar. 70% av dessa tillhör de allra fattigaste.
• Allt fler känner till och åtnjuter rätten till sin
sexualitet och sin kropp och allt fler ungdomar
kan göra välinformerade val.
• Abort har blivit allt mer lagligt accepterat och
kan utföras säkert i allt fler länder.
• Påverkansarbete har ökat: sedan 2005 har 280
framgångsrika nationella politiska initiativ lett till
positiva lagändringar för att stödja sexuella och
reproduktiv hälsa och rättigheter.
• Kapaciteten av medlemsorganisationerna har
stärkts genom utbildningsåtgärder för att öka
kvalitet på vården, hitta bättre arbetsmetoder och
effektivare kunna nå de svagaste grupperna i respektive samhälle men också för att stärka deras
administrativa kapacitet.
• Genom sin expertis och banbrytande metoder
inom SRHR (många gånger är IPPF:s medlemmar de enda som ger sådan service) så påverkas
och stärks de nationella hälsosystemen, dess
personal och länders policyer i dessa frågor.
• Hiv och aids blir allt mer integrerat i medlemsorganisationernas arbete med sexuella och reproduktiv hälsa.
VEM?
Sverige stöder International Planned Parenthood
Federation globalt.
HUR MYCKET?
Sidas stöd omfattar 350 miljoner under två år;
2010 –2012. Stödet utgör 17% av programmets totala
finansiering.
• 621 miljoner kondomer distribuerades 2005–2009.
• Under 2009 genomfördes över 1,4 miljoner säkra
aborter, mer än sex gånger så många som 2005.
• 3,9 miljoner kvinnor fick abortrelaterad service
varav närmare 42 procent var ungdomar (jämför
med 2005 då det var 29 procent).
Download