SPFA:s svar ang förslag till föreskrifter och allmänna råd om

advertisement
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Ulrika Bagge
den 18 november 2009 19:32
[email protected]
Remissvar FI Dnr 09-7346
SPFA, Swedish Pension Fund Association, lämnar härmed sitt remissvar till ”Förslag till
föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag" , FI Dnr 09-7346.
SPFA konstaterar att pensionsstiftelser inte omfattas av föreskrifterna eller de allmänna
råden. Vi ser att en viss reglering inom detta område är motiverad, men med hänsyn till att
SFPAs medlemmar inte omfattas väljer vi att inte närmare kommentera detaljerna i
Finansinspektionens förslag.
Med vänlig hälsning,
Ulrika Bagge
Styrelseordförande SPFA
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards