SLOW FOOD – en filosofi som bygger på ett starkt engagemang

advertisement
SLOW FOOD
– en filosofi som bygger på ett starkt engagemang
Slow Food är en växande rörelse som samlar allt fler människor runt sin
filosofi och sitt handgripliga engagemang för smakernas och den
biologiska mångfaldens bevarande. 80 000 medlemmar i hundra länder har
hittills anslutit sig till den ekogastronomiska rörelsen. Målet är att skydda
matbordet från standardisering och utslätning d.v.s. effekterna av en ökad
globalisering och koncentration av livsmedelsproduktionen till ett fåtal
producenter.
Slow Food är en rörelse som tar initiativ och genomför åtgärder för att främja den
gastronomiska kulturen, utveckla smakerna, utbilda människor och skydda
utrotningshotade livsmedel.
Därför Slow Food
Under de senaste hundra åren har cirka 250 000 kulturväxter försvunnit. Amerika
har förlorat 93 procent av sina och i Europa är förlusten cirka 85 procent. Idag
står mindre än 30 plantsorter för 95 procent av världens näring! Situationen för
tamboskapen är lika dramatisk. Hälften av alla ko-, get- och fårraser är utdöda.
Inom en tjugoårsperiod beräknas ytterligare en tredjedel av de återstående 770
raserna ha försvunnit.
Hur det började
Journalisten Carlo Petrini och några personer runt honom fick nog av
standardiserad mat och smak som den ökade globaliseringen lett till. 1986
grundade han Slow Food-rörelsen i Barolo, Italien för att bli internationell 1989.
Slow Food idag
Slow Food är en global organisation med ca 800 lokala convivier, avdelningar, i
över 100 länder och spänner över fem kontinenter. Huvudsätet ligger i Bra i den
italienska regionen Piemonte.
Budskapet är enkelt, skydda rätten till smakupplevelser, men arbetet är betydligt
mer mångfacetterat.
Slow Food anordnar en rad olika aktiviteter världen över för att främja bevarandet
av den biologiska mångfalden. Det pågår ett intensivt arbete med att identifiera
och katalogisera produkter, maträtter, växter och djur som är på väg att försvinna
i The Ark of Taste, den s.k. Arken. På lokal nivå arrangeras smakprovningar
som syftar till att lyfta fram lokala råvaror, maträtter och producenter. Som tecken
på uppskattning delar man årligen ut ett Slow Food Award för att uppmärksamma
individuella insatser.
The Ark of Taste – en smakernas Noaks ark
I The Ark of Taste listas utsökta gastronomiska produkter som är hotade av
industriell standardisering, livsmedelslagar som är anpassade för stordrift ,
storskaligt distributionsnät, miljömässig påverkan etc. I Arken samsas allt från
torkad getprosciutto, ursprungligt amerikanskt vildris, fårost från den holländska
ön Texel, en ovanlig fårras från norra England till Suovas från Sàpmi. En grupp
internationella gastronomiska experter väljer ut de produkter som ska skyddas
via Arken. Idag finns 750 produkter från hela världen i Arken. En svensk Arkkommission är nyligen bildad med uppgift att leta upp svenska
livsmedelsprodukter med sådana kvaliteter att de är särskilt värda att bevara.
The Ark of Taste arbetar också för att främja produktionen av traditionella
inhemska grödor.
Presidia
Om en produkt är utrotningshotad och behöver akut stöd, kan man starta ett så
kallat presidiaprojekt kring den produkten. Presidia som står för bevarande, är ett
lokalt baserat projekt som arbetar för att förbättra villkoren för den hotade
produkten. Målet är att säkra framtiden för dessa produkter genom att stödja
både produktionen och konsumtionen. Presidia har utvecklat en modell för att
åstadkomma ekonomisk stabilitet i traditionell livsmedelsproduktion. Det pågår
över 250 presidiaprojekt runt om i världen.
Souvas, Sveriges första Presidiaprodukt
Sveriges första godkända presidia-produkt är Suovas reninnanlår, rökt i
traditionell samisk kåta i svenska delen av Sápmi, Sameland. Den förekommer
även som torkad och går då under namnet Goike Suovas. Souvas har en
ypperlig kvalitet och utsökt smak. Därför har en rad svenska profilrestauranger
”adopterat” Suovas, vilket innebär att de genom att välja Souvas på menyn
säkerställer att produkten når konsumenterna.
Slow Food Foundation for Biodiversity
Tillsammans med regionen Piemonte har Slow Food bildat stiftelsen Slow Food
Foundation of Biodiversity där arbetet med Ark och presidiaprojekt bedrivs.
Under den internationella kommission som administrerar arbetet bildas nationella
kommittér. I Sverige har The Swedish Ark Commission med åtta medlemmar just
bildats med uppgiften att samla in och katalogisera svenska produkter till Arken.
Salone del Gusto
Slow Foods största event är Salone del Gusto som anordnas vart annat år i
Turin. Salone är en gigantisk matmässa med ett tusental utställare, alla
småproducenter. Under den fem dagar långa mässan presenteras nya
presidiaprojekt samtidigt som man genomför hundratals Taste Workshops,
provsmakningar under professionell ledning och mycket mer. Över hundratusen
besökare handlar, smakar och möter matkulturer från hela världen.
I år genomfördes Salone del Gusto 21-25 oktober med deltagande av de
samiska producenterna och presidiaprodukten Suovas – reninnanlår. Renköttet
rönte ett enormt intresse från press och mässbesökare. De 150 kg Suovas som
vi hade med oss tog slut i förtid. Mediapådraget runt den samiska montern var
stort. Under mässan ägde också en Taste Work Shop d.v.s. smakprovning rum
runt Suovas, Goike Suovas och rökt renhjärta. Den var riktad mot
mässdeltagarna och slutsåld sedan månader i förväg.
Terra Madre
Samtidigt med Salone del Gusto genomfördes ett gigantiskt möte med 5000
småproducenter från hela världen. Terra Madre gav småproducenter från hela
världen möjlighet att träffas och diskutera gemensamma frågor som rör
produktionen men också stora frågor som hunger och tillgång på vatten. Från
Sverige deltog drygt sextio personer.
Bra
Slow foods kansli ligger i Bra i italienska regionen Piemonte. Där samordnas alla
aktiviteter och där ligger förlaget, Slow Food Editore som ger ut böcker och
medlemstidningen Slow. I Pollenza ligger Slow Foods universitet där man
bedriver akademisk utbildning i gastronomi.
Slow Food i Sverige
I Sverige har Slow Food varit aktivt sedan 1991. I dag finns det sju lokala
avdelningar, convivier; i Stockholm, Östersund, Scania-Skåne, Götene, Uppsala,
Södermanland och Skärgården i Stockholm, Åland och Åboland. Aktiviteterna
varierar från matlagningskurser och vinprovningar till olika lokala smakprojekt.
För mer information kontakta
Ola Buckard, projektkoordinator Presidaprojektet Suovas ,tel. 070-328 44 55
[email protected]
Cristina Gaitan The Swedish Ark Commission tel 070-638 77 88 el 08 30 36 62
[email protected]
Anya Fernald Program Director, Slow Food
Via della Mendicità Istruita, 14, 12042 Bra, Italien. Tel. +39 0172 419710/701,
fax. +39 0172 414498,
e-mail:[email protected]
eller någon av convivieledarna, se separat lista
www.slowfood.com
Download