Andens frukter - edgarcayce.se

advertisement
KARMA
till NÅD
Från
“När man bestämmer sig för
att åstadkomma det som är
av ett kreativt inflytande –
då är inte längre det
väsendet under lagen av
orsak och verkan eller
karma, utan snarare i nåd.”
- Edgar Cayce reading 2800-2
Andens frukter
"Gör det som är bra, för det har blivit givet i medvetandet hos alla
andens frukter: Gemenskap, vänlighet, mildhet, tålamod, tålmodighet,
kärlek, dessa är andens frukter. Mot något sådant finns det ingen lag.
Tvivel, rädsla, girighet, själviskhet, självisk vilja, dessa är de onda
krafternas frukter. Mot något sådant finns det en lag.
Självbevarelsedrift, bör då vara i andens frukter, eftersom du söker via
vilken kanal som helst för att få veta mer om vägen från liv -från godhet
till godhet–till liv; från död till liv, från det onda till det goda. Sök och du
skall finna. Meditera på andens frukter i de inre hemligheterna i
medvetandet, och cellerna i kroppen blir medvetna om uppvaknandet
av livet i sin funktion genom kroppen. I sinnet, blir sinnets celler
medvetna om livet i anden. Livets ande gör ingen rädd. Vet sedan
vägen, för de som söker kan finna."
(EC 5752-3).
Andens frukter
• Kärlek
(välgörenhet)
• Förlåtelse
• Nåd
• Tålamod
• Tillit
• Mildhet
• Ödmjukhet
•
•
•
•
•
•
Vänlighet
Fred
Glädje
Godhet
Måttlighet
Tålmodighet
— Kärlek —
De två största buden finns i Gamla och Nya testamentet. Det första finns i Femte
Mosebok 6:5 och även i Matteus 22:37:
"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt
förstånd."
Det andra budet återfinns i Tredje Mosebok 19:18 och igen i Matteus 22:39:
"Du skall älska din nästa som dig själv."
Den kanske mest citerade kärlekspassagen i skriften är lärjungen Paulus berömda
kärleksuttalande i första Korintierbrevet 13:13:
"Nu följer tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken."
Paulus beskriver kärleken vackert:
"Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte
uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något
ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig."
— Förlåtelse —
Så som du förlåter andra, kommer förlåtelsen
tillbaka till dig. För allt är ett – att förlåta någon
annan är som att förlåta sig själv. Varje själ är en
cell i kroppens helhet. Vad någon gör påverkar
andra.
— Tålamod —
"Tid, rymd och tålamod är de kanaler genom vilka
människan med ett ändligt sinne kan bli medvetna
om det oändliga", förklarade han. (EC 3161-1)
"Det finns ingen tid, inget rum, när tålamodet visas
i kärlek." Han förklarar: "Gränslös kärlek är
tålamod. Manifesterad kärlek är tålamod." (EC
262-24)
— Tillit —
Tillit har tre kvaliteter. Den första är förtröstan, som i "Jag tror på
Gud och hans löften." Den andra är trofasthet, som i "Hon är
trogen Guds väg." Och den tredje är tron​​, som i "Han har tillit att
andliga krafter kommer att hjälpa honom. "
Lyssna oftare till rösten inom dig, streta inte emot mot sådant
som verkar hindra, för den Herren älskar rentvår han och Han
renar alla. Var då trogen i det lilla i livet och Han kommer att
kröna dina ansträngningar med belåtenhet, med glädje, med liv,
med kärlek. (EC 281-17)
— Mildhet —
"Om du skulle känna din Skapare, lev då varje dag
med mildhet i hjärtat och med visshet i syftet så att
du kan se mot Honom och säga: 'Gud ske Din vilja
i mig; inte min vilja, utan Din vilja.' "(EC 792-1)
— Vänlighet —
•
•
•
•
"Den enda religionen är vänlighet."-Dalai Lama
"Min känsla är att det inte finns någonting i livet förutom att
avstå från att skada andra, och trösta dem som är sorgsna."Olive Schreiner
"Välj att vara snäll framför att ha rätt, och du kommer att ha
rätt varje gång."-Richard Carlson
I de hemliga lärorna i Kabbalahan, är kärleksfull vänlighet
(Chesed) en emanation av Gud in i och genom skapelsen!
Och de som praktiskt visar kärleksfull vänlighet har en del av
Gud flödande genom sig.
Tänk, Tala & Lev det
Dag för dag, steg för
steg, lite här, lite där.
Download