Ansvarsområde schema Är ansvarig för att det finns ett schema inför

advertisement
Ansvarsområde schema
Är ansvarig för att det finns ett schema inför installning vad gäller pass som ingår i stalltjänsten.
Dessa pass är: Morgonfodring, utsläpp, lunch och kvällsfodring.
Ansvarar också för att det finns ett helgschema, tre hästar/helg under installningsperiod och två
hästar/helg under sommarmånaderna.
Det åligger också schemaansvarig att skapa ett sopschema som innebär att man sätter två
hästar/månad som ska köra sopor till sopstationen.
Schemaansvarig ser också till att speciellt schema kommer upp inför storhelger.
Download
Random flashcards
Create flashcards