Barn erhåller läkemedel av skolans personal när skolhälsan inte

advertisement
METODBOK FÖR SKOLHÄLSAN
Skolhälsovårdsenheten
Hälsoproblem 8.1.2
Datum:2011-05-09
TILL FÖRÄLDRAR VARS BARN ERHÅLLER LÄKEMEDEL AV SKOLANS
PERSONAL NÄR SKOLHÄLSAN INTE MEDVERKAR
Detta blad ska fyllas i av vårdnadshavare i samband med läkemedelsbehandling i skolan.
Elevens namn………………………………………………Födelsedata………………………
 Hem………………………………
Orsak till medicinering
…………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………
 Mamma nås dagtid …………
………………………………………….
Läkemedel
…………………………………………………
 Pappa nås dagtid ……………
…………………………………………………
………………………………………….
Administrationssätt och tidpunkt
…………………………………………………
 Annan person att ringa till
…………………………………………………
…………………………………………
Läkemedel förvaras på skolan
……………………………………..….
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
SKRIFTLIG ORDINATION AV LÄKARE SKA BIFOGAS
Jag som vårdnadshavare ger personalen rätt att ge mitt barn läkemedel
enligt ordination.
………
Datum
……………………………..
Vårdnadshavare
……….
Datum
…………………………………..
Vårdnadshavare
Jag som personal har tagit del av information om elevens
läkemedelsbehov under skoltid och samtycker till att ge läkemedel enligt
ovan.
………
Datum
………………………………………………..
Namn
1(1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards