Verktyg för bättre hälsa! - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Verktygför
för bättre
bättre hälsa
Verktyg
hälsa!
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
bjuder
syfte in Ta
tillchansen
två föreläsningsserier.
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
bjuder
in tilli hälsofrämjande
två föreläsningsserier.
att lyssna till myter
Ta chansen attoch
lyssna
till
myter
och
sanningar,
ta
del
av
goda
exempel
och
bli
motiverad
till
en hälsosammare
livsstil!
sanningar, ta del av goda exempel och bli motiverad till en hälsosammare
livsstil.
2
Barn och ungdomar
har rätt till bästa möjliga hälsa
Vad kan jag göra för att hjälpa mina barn till en hälsosam livsstil?
Här får du som förälder kunskap om barns och ungdomars hälsa, praktiska råd och insikt
i de risker som kan finnas.
Samspelet mellan kroppen och knoppen
23 oktober kl 18.00-20.00 Sahlgrens aula, Sahlgrenska sjukhuset vid huvudentrén
l Vad är fetma hos barn och ungdomar?
Om BMI hos barn samt orsaker och problem vid övervikt och fetma. Livsmiljöns påverkan på hälsan och
exempel på förebyggande insatser i hemmet, skolan och samhället.
Staffan Mårild, överläkare Runda barn-teamet
l God hälsa grundläggs under skolåldern
Fysisk och självupplevd hälsa diskuteras ur flickor och pojkars olika perspektiv. Vad är sambanden mellan
arv, miljö, kost, stress, sömn och fysisk aktivitet?
Peter Friberg, professor och överläkare i klinisk fysiologi
l Det behöver inte vara perfekt varje dag
Sanningar och myter om vad och hur man ska äta.
Cecilia Pettersson, dietist vid Anorexi- och bulimienheten
Hur mår våra barn och ungdomar egentligen?
4 november kl 18.00-20.00 Hjärtats aula, Sahlgrenska sjukhuset vid huvudentrén
l Normbrytande beteende kan leda till andra problem
Vissa barn är överaktiva, oroliga, impulsiva, splittrade och har koncentrationssvårigheter. Vad innebär det
och hur kan det förstås utifrån en helhetssyn på barns utveckling? Hur kan man som förälder agera?
Björn Kadesjö, överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri
l Hur vet du om ditt barn missbrukar?
Det finns stora förgiftningsrisker och allvarliga effekter av alkohol och droger. Hur kan man som förälder
i förebyggande syfte göra barn och ungdomar medvetna om dessa risker? Föräldrars reaktioner påverkar
också barns benägenhet att berätta och ger förutsättningar för att inte tappa kontrollen.
Kai Knudsen, docent, överläkare i intensivvård
Går astma och allergi att förebygga?
18 november kl 18.00-20.00 Hjärtats aula, Sahlgrenska sjukhuset vid huvudentrén
l Fakta och myter om allergiernas uppkomst
Faktorer som kan förklara varför barn får astma och allergi. Argument för att städning ur medicinsk synpunkt
är onödigt och att amningens betydelse är övervärderad.
Agnes Wold, professor och överläkare i klinisk bakteriologi
l
Kan katter vara bra för barn?
Bakterier kan stimulera barnets immunförsvar och ge ett skydd mot astma och allergi. Är det därför allergier
är mindre vanliga bland barn som vuxit upp tillsammans med djur?
Bill Hesselmar, överläkare i barnallergologi och lungmedicin
l Komjölk, havremjölk eller sojamjölk?
Vilka symptom är vanliga i samband med matallergi hos barn? När debuterar matallergi och kan den läka ut?
Robert Saalman, överläkare i pediatrisk gastroenterologi
l Hur man minskar besvär av astma och allergi
Råd och tips om hur man kan minska besvären för allergiska barn och förebyggande medicinering mot astma.
Göran Wennergren, professor och överläkare i barnmedicin
Fri entré, ingen föranmälan,
men antalet platser är begränsat, kom i god tid.
Mer information finns på: www.sahlgrenska.se/dinhalsa
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards