Vad gör en samordnare?

advertisement
För ytterligare information.
Kontakta
Meriann Nilsson 0457-617697
Eller
Karin Kjällgren 0457-617660
Samordnare
ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL NÅ
DINA FRAMTIDA MÅL
VI VÄNDER OSS TILL
PERSONER ÖVER 18 ÅR MED
PSYKISKA FUNKTIONSHINDER
SOM HAR INSATSER FRÅN
ANTINGEN KOMMUN,
LANDSTING ELLER BÅDA.
VAD GÖR EN SAMORDNARE?
 Samordnaren kan vara ett stöd
för dig att få en plan för dina
mål och samordna olika
myndigheters insatser
 Planen ska innehålla mål som
du anser vara viktiga för dig
och utifrån de behov just du
har.
 Samordnaren ska tillsammans
med dig bilda ett nätverk där
personer som är viktiga för dig
ska vara med.
Download