Skogsbrand för bättre naturvård I det moderna skogsbruket försöker

advertisement
Skogsbrand för bättre naturvård
I det moderna skogsbruket försöker man finna avverkningsmetoder som påminner om
effekterna av en naturlig skogsbrand. Genom årtusenden har skogsbränder fyllt en viktig
ekologisk funktion. Därför blir planerade och kontrollerade skogsbränningar ett allt vanligare
inslag i det svenska skogsbruket. I början av maj brände Holmen Skog, Iggesund
Paperboard’s systerföretag och leverantör av skogsråvara och på ön Innerstön i Hudiksvalls
skärgård.
Genom att bränna stående skog under kontrollerade former genomför Holmen en viktig
naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta arter. Under de kommande sexton åren kommer
all skog på Innerstön, sammanlagt 380 hektar, successivt..
− Det är brist på bränd skog idag. Genom att bränna ofta och återkommande kommer vi att
skapa en mosaik av bränd ved i olika nedbrytningsstadier. Det kommer att ge en miljö som är
helt unik i Sverige och gynna sällsynta arter som är beroende av hettan från elden eller olika
stadier av nedbruten, död och bränd ved, säger Magnus Aretorn som är skötselansvarig på
Holmen Skog i Iggesundsregionen och ansvarig för naturvårdsinsatsen.
Exempel på arter som gynnas av dessa speciella förhållanden är svedjenäva, brandnäva,
kolflarnlav, sotsvart praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar. Skogsbranden har
många ekologiska funktioner och är ett viktigt inslag i naturens gång. Under årtusenden har
skogen brunnit med ojämna mellanrum, ofta till följd av åska. Idag släcks dessa bränder
mycket effektivare än tidigare. Följden blir att få brända skogliga miljöer skapas naturligt.
Holmen utför därför kontrollerad naturvårdsbränning på en del av sin mark.
Innerstön är en skyddad miljö med vatten på alla sidor, vilket gör bränningen säkrare än om
den utförts på fastlandet. Ön har delats in i åtta olika områden. Vartannat år kommer ett av
dessa områden att brännas. Omkring år 2028 planeras hela ön, sammanlagt 380 hektar stående
skog, ha bränts. År 2030 är det sedan dags att börja om och bränna område ett igen.
− Det kan tyckas som ett långt tidspespektiv, men det är det inte i vår bransch. Råvaran till
kvalitetskartongen Invercote kommer från våra skogar i den här regionen. Här tar det mellan
80 och 100 år för en tallplanta att växa upp. Krasst räknat innebär det att vi som planterar inte
kommer att finnas kvar när det är dags att skörda, slutar Magnus Aretorn på Holmen Skog.
Bildtext:
Här brinner Innerstön utanför Iggesund Paperboards fabrik där kvalitetskartongen Invercote
tillverkas. Den kontrollerade skogsbranden är en naturvårdsåtgärd som ska gynna sällsynta
arter, både insekter och växter, som behöver bränd ved och brandens hetta för att trivas.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards