Dansk studie om att bekämpningsmedel i barns kroppar leder till

advertisement
Danmark: bekämpningsmedel i barn leder till nya
konsumentråd
En studie, publicerad vid Syddansk Universitetet visar att 99 procent av barnen vid en kontroll hade rester
av bekämpningsmedelsrester i urinen. 177 danska barn har undersökts och det är framför allt rester av
bekämpningsmedel mot insekter, organofosfater, som påträffats. Barnen i studien är generellt sett inte mer
exponerade för bekämpningsmedel än andra danska barn. Studien visar att de danska barnen har fler
bekämpningsmedelsrester i urinen än de barn som undersökts i de amerikanska studier, som kontinuerligt
genomförs, på 2 500 slumpvis utvalda barn.
- Det är bekymmersamt att vi kan mäta så höga halter i barnens urin. Vi vet att organofosfater påverkar
viktiga funktioner i hjärnan, säger Helle Raun Andersen, ph. D. och lektor vid universitet som genomfört
undersökningen.
Troligen för barnen i sig bekämpningsmedlen via kosten. Det påträffas bekämpningsmedelsrester i hälften
av de frukter och grönsaker som finns att köpa i detaljhandeln visar danska Livsmedelsverkets senaste
kontroll. Detta har föranlett livsmedelsministern Mette Gjerskov att råda konsumenterna till att äta
ekologiska livsmedel om de vill undvika bekämpningsmedelsrester.
- Grunden till att vi lägger så mycket arbete på utvecklingen av den ekologiska livsmedelssektorn är ju att
det faktiskt inte används bekämpningsmedel på de ekologiska åkrarna och att det inte heller finns
bekämpningsmedelsrester i de ekologiska livsmedlen, säger Mette Gjerskov.
Forskaren Philippe Grandjean, Harvard University i USA rekommenderar gravida och små barn att äta
ekologiska frukter och grönsaker.
- Flera undersökningar visar att människans hjärna påverkas av bekämpningsmedelsrester. Särskilt i
fosterstadierna via modern, men också när barn utsätts för bekämpningsmedel genom kosten. Vi riskerar att
ödelägga kommande generationers hjärnkapacitet, säger Philippe Grandjean.
Källa: Öklogisk Jordbrug
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards