Avstämningsmötet som metod och mötesplats för återgång i arbetet i

advertisement
Samverkan för förbättrad kvalité
i avstämningsmötet
- resultat och erfarenheter från Jönköpings län -
Bakgrund
• Sjukvårdsmiljaden
• Fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och
Landstinget i Jönköpings län
• Rehabiliteringssamordnare och FK-koordinatorer
• Kvalité i avstämningsmötet – för vem? för vad?
Vad är avstämningsmötet?
• Avstämningsmötet är en metod för att kartlägga hur
patientens arbetsförmåga ska kunna tas till vara.
• Utreda behov av rehabiliteringsinsatser, t.ex.
medicinska och/eller arbetslivsinriktade, och/eller
ytterligare åtgärder.
• Plan för återgång i arbete.
Försäkringskassan
Landstinget i Jönköpings län
2012-05-10
Problemformulering för projektet
• Brister i upplevelse av samverkan mellan partners
”Överens på avstämningsmötet, sen ändras planeringen”
”Rehabiliteringskedjan styr”
• Brister i upplevelse av delaktighet hos patienter
”Kommunikation på olika nivåer”
”Plan för återgång i arbete - för vem?”
Arbetsgrupp
• Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
rehabiliteringssamordnare, läkare, patienter,
Hälsohögskolan i Jönköping
• Stöd från Lanstingets utvecklingsenhet, Qulturum
• Work-shops (filmvisning, diskussion)
• Formulera en förfinad modell för avstämningsmötet
Förfinad arbetsmodell
Faser i avstämningsmötet:
• Förberedelser
• Genomförande
• Uppföljning
Pilot
• Testa förfinad modell i pilotverksamhet
• Överenskomna platser: Gränna vårdcentral, Råslätt
vårdcentral, Eksjö vårdcentral, Värnamo psykiatrin
• Tidsaspekt: april-maj 2012
• 1-2 avstämningsmöten/plats
Resultat
• Framarbetad arbetsmodell
• Samarbete!
• Arbetsgruppen tillsammans formulerat en utveckling
som är hållbar för alla parter
• Utvärdering Hälsohögskolan klar november 2012
Hur går vi vidare?
Implementering 2013 – hur?
• Utbildningsinsats riktad till ”ambassadörer”, blir
bärare av projektet
• Dialogmöten på vårdcentral/vårdklinik
• Försäkringsmedicinska rådgivare
Frågor?
Landstinget i Jönköpings län
Ann-Britt Ekvall
036-32 41 37
0706-12 41 37
[email protected]
Försäkringskassan
Camilla Nohammar
010-118 44 54
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards