1. Vad kallas det nätverk av svamptrådar som finns nere i jorden

advertisement
”Om inte annat så kan det vara kul för allmänbildningen”
1.
Vad kallas det nätverk av svamptrådar som finns nere i jorden?
Mycel
2.
Varför kan inte svampar tillverka sin egen mat?
De har inget klorofyll och kan därför inte ha någon Fotosyntes
3.
Vilka fanns först på jorden, sporväxterna eller fröväxterna?
Sporväxterna (Fanns före dinosaurernas tid)
4.
Var finns ofta sporerna hos ormbunkar?
På bladets undersida
5.
Vilken uppgift har sporerna?
De står för förökningen (ungefär som ”frön”)
6.
Till vilken grupp hör våra vanliga blommor?
Fröväxter
7.
Hur tillverkar växterna sin mat?
Genom Fotosyntesen
8.
Vad heter blommans han- och honorgan?
Ståndare & Pistiller
9.
Varför har ofta blommorna vackra färger?
För att locka till sig insekter och andra djur
10.
Berätta vad som händer från det att ett pollenkorn fastnat på pistillens märke till
det att det bildas ett frö.
Vid befruktningen förenas en spermie från pollenkornet med en äggcell i Pistillen. Då
börjar ett frö bildas.
Micke Sundström
11.
Vad kallas det gröna färgämnet i växterna?
Klorofyll
12.
Vilka ämnen behövs och vilka bildas vid fotosyntesen?
Behövs: Koldioxid & Vatten (och solenergi)
Bildas: Druvsocker & Syre
13.
Vilka fler ämnen än koldioxid och vatten behöver växterna?
Olika näringsämnen och mineralämnen, tex: kväve, fosfor kalium. De behöver
också gödsel av olika slag.
14.
Vad händer med solenergin som växterna fångar i fotosyntesen?
Den ”binds (lagras)” i Druvsockret.
15.
Druvsocker kan ombildas till andra ämnen i växten. Vilka?
Stärkelse och Cellulosa
16.
Hur kan växterna sprida sina frön? Ge exempel.
Insekter, Vatten, Vind, Djur mm
17.
Hur transporterar växterna näring och vätska till sina olika delar?
Genom speciella ”rör” som når växtens alla delar. Vatten och ”sockerlösning”
använder olika ledningar.
18.
Vad händer med ett frö som får växa upp i totalt mörker?
Den använder den ”matsäck” som den har i fröet för att ta sig upp ur jorden och för
att nå solljuset. Eftersom det är mörkt så ”tror” växten att den är under jorden och
växer så mycket den kan för att nå ljuset. Den blir gul eftersom den inte utvecklar
något klorofyll
Micke Sundström
Download