Poängplan naturvetenskapsprogrammet Inriktning naturvetenskap

advertisement
EKEKO11
Poängplan naturvetenskapsprogrammet
Inriktning naturvetenskap och samhälle
Kurskod
Start 2014
År 1
År 2
År 3
Poäng Poäng Poäng
Kurs
Totalt antal poäng
Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
IDRIDR01
MATMAT01c
MATMAT02c
MATMAT03c
RELREL01
SAMSAM01b
SVESVE01/SVASVA01
SVESVE02/SVASVA02
SVESVE03/SVASVA03
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk 2
Svenska/Svenska som andraspråk 3
100
100
33
100
100
33
100
34
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
Programgemensamma ämnen 450 poäng
BIOBIO01
FYSFYS01a
KEMKEM01
100
Biologi 1
Fysik 1a
Kemi 1
Moderna språk
100
150
100
100
150
100
100
Inriktningar naturvetenskap 300 poäng
BIOBIO02
GEOGEO01
SAMSAM02
Biologi 2
Geografi 1
Samhällskunskap 2
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
50
50
100
200
834
100
200
2500
100
100
Programfördjupningar 300 poäng
Alt. 1
Alt. 2
HÅLHÅB0
HÅLMIJ0
MATMAT04
FIOFIO01
PSKPSY01
GYARNA
Hållbart samhällsbyggande
Miljö- och energikunskap
100
Matematik 4
Filosofi 1
Psykologi 1
Gymnasiearbete
Individuellt val
833
Summa poäng
I åk. 2 garanteras Moderna språk steg 4 som ind. val
I åk. 3 garanteras Fysik 2, Kemi 2 och/eller Engelska 7 som ind. val
Med reservation för ev. ändring
2015-09-29
833
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards