Kurs i invärtesmedicin för sjukgymnaster, Uppsala Universitet

advertisement
Kurs i invärtesmedicin för sjukgymnaster, Uppsala Universitet
Målbeskrivning – nedanstående begrepp skall gås igenom vid föreläsningarna/patientfallen
och skall kunnas på tentamen.
Hjärt-kärlsjukdomar
Blodtrycksreglering
Blodfetter
Ateroskleros
Hjärtinfarkt
Stroke
Perifer kärlsjukdom
Djup ventrombos
Förmaksflimmer
Hjärtstopp
Klaffel
Hjärtsvikt
Pacemaker
Lungsjukdomar
Astma
KOL, emfysem
Endokrina sjukdomar
Diabetes typ I
Diabetes typ II, metabola syndromet
Osteoporos
Tyreoideasjukdomar
Blodsjukdomar
Anemier
Leukemi
Njursjukdomar
Njursvikt – vanligaste orsakerna, symtom
Dialys
Mag-tarm- och leversjukdomar
Ulcus pepticum
Ulcerös kolit
Mb Crohn
Hepatit A, B, C
Reumatiska sjukdomar
Reumatoid artrit
Bechterews sjukdom/ankyloserande spondylit
Download
Random flashcards
Create flashcards