Läkemedels- genomgångar i primärvård

advertisement
Läkemedelsgenomgångar
i primärvård
Mätningen baserar sig på utdata från Diver.
Listade patienter 75 år och äldre med minst 5
läkemedel som haft en läkemedelsgenomgång
någon gång under de senaste 12 månaderna.
Baserat på registrering av KVÅ-kod
Data från jan 2013 till april 2017
2017-06-12
2017-06-12
2017-06-12
2017-06-12
2017-06-12
2017-06-12
Download