Vilka förhållanden rådde under den tid de antika stadsstaterna

advertisement
Vilka förhållanden rådde under den tid de antika
stadsstaterna existerade? En jämförelse grekisk antik
tid - modern tid
Likheter
- En värld med många olika stater, flera olika kulturer
och religioner
- Kontakter utanför den egna ’världsdelen’
- Goda interna kommunikationsleder - Medelhavet,
Svarta Havet
- Väl utvecklad handel med såväl bas- som lyxvaror
- Penningekonomi
- Stora städer
- Skriftlig kultur - viss läskunnighet
- Intensivt gemensamt utvecklat vetenskaps- och
kulturliv; litteratur, filosofi, medicin, konst, arkitektur,
teknik
- Staterna har konstitutioner och lagar. Olika statsskick
existerar
- Mellanstatliga krig vanliga. Periodvis förkommer
inbördeskrig med en maktkamp mellan olika
konstellationer.
Olikheter
- Delvis skillnad i skala. De demokratiska polis-staterna
var små. Republiker och kungadömen kunde vara stora
som moderna nationalstater och imperier.
- I de demokratiska stasdsstaterna var demokratin direkt,
men hade stora exkluderade grupper, kvinnor, slavar och
bofasta främlingar, d.v.s. majoriteten av den vuxna
befolkningen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards