Fredag den 7 April Vår identitet Jer 20:10-13 Ps 18 Joh 10:31

advertisement
Fredag den 7 April Vår identitet
Lördag den 8 April Det är bättre att en enda människa dör
Jer 20:10-13
Hes 37:21-28 Ps 40 Jer 31:10-13 Joh 11:45-57
Ps 18
Joh 10:31-42
Alla som stod mig nära väntar nu på mitt fall:”Kanske låter han lura sig så
att vi får övertaget och kan ta hämnd på honom.”11Men Herren står på
min sida, stark och fruktansvärd.Jer 20:10-11
33
Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan
för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”
sade: ”Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?
35
34
Jesus
Lagen kallar
alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas.
36
Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen,
att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. Joh 10:33-36
Vem är jag? Vid en presentationsrunda ville en man säga: -Jag heter
Donald och jag är ett unikt uttryck för Gud. De flesta presenterar sig och
säger vilket yrke de har, för det ger en trygghet. Vi finns någonstans på
samhällsstegen. Att värdera efter yrke och titel gör att vi inte sätter
värde på varann för sin egen skull. Tänk om du hörde Gud säga: Jag har
gett dig ditt namn, du är min och hör hur Jesus säger Jag är vinstocken
ni är grenarna. Du och Jesus i odelad gemenskap. Kunde vi verkligen
förstå denna sanning i vårt djup fylls vi av underbar frid och frihet.
BÖN: Herre, öppna oss för undret i vår varelse, vi fanns i dina tankar innan
världen skapades Amen
: Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de
har kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till
deras eget land…. Jag skall rädda dem ur den trolöshet som de har
gjort sig skyldiga till, och jag skall göra dem rena. Så skall de vara mitt
folk, och jag skall vara deras Gud… 28Då skall de andra folken inse att
jag är Herren, som helgar Israel genom att min helgedom finns hos dem
för all framtid. Hes 37:21,23,28
Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus
gjorde, kom till tro på honom. 46Men några av dem gick till fariseerna
och berättade vad Jesus hade gjort. 47Översteprästerna och fariseerna
kallade då samman rådet och sade: ”Vad skall vi göra? Den här mannen
gör många tecken. 48Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på
honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och
vårt folk.” 49En av dem, Kajafas, som var överstepräst det året, sade till
dem: ”Ni förstår ingenting. 50Ni fattar inte att det är bättre för er att en
enda människa dör för folket än att hela folket går under.” 51Detta sade
han inte av sig själv, utan som överstepräst det året talade han
profetiskt: Jesus skulle dö för folket, 52och inte bara för folket utan också
för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. 53Från den
dagen var de fast beslutna att döda honom. Joh 11:45-53
45
De två texterna står i kontrast, i den första lovar Gud att rena dem från
sin trolöshet. I evangeliet sägs om vi låter honom fortsätta kommer alla
tro på honom, han är ett hot mot nationen. Det är bättre att en dör för
folket. Ett råd som gengjudit genom många krig. När vi begrundar Kristi
lidande handlar det inte endast om något i det förflutna. Fast Israel var
hårdnackat släkte, trolösa var de också Guds folk, Gud använde dem.
Låt oss be att Gud gör så med våra personliga liv också, hör hans ord:
Jag ska rädda dem från all trolöshet. Jag ska göra dem rena
BÖN: Gud förddjupa vår tillit till dig, du all godhets källa, driv bort vår
räddhåga så att vi alltid vänder oss till dig för att bli renade och
förvandlade kanaler för din kärlek. Amen
Söndagen den 9 April Korset i det kristna livet
Jes 50:4-7
5
Ps 22 Matt 26:14-27,66 Fil 2:6-8
När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd,
drog mig inte undan. 6Jag lät dem prygla min rygg och slita mig i skägget,
jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig.
7
Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen, därför gör jag
mitt ansikte hårt som flinta, jag vet att jag inte blir sviken. Jes 50:5-7
6
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan
avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.
När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och
var lydig ända till döden, döden på ett kors. Fil 2:6-8
Om vi inte går in i Kristi lidande kan vi inte få del av hans uppståndelse
säger vi ibland, det är sant men det får aldrig bli så att vi glorifierar
lidandet eller menar det vara bättre än annat. Lidandet är något ont som
måste undvikas. Jesus var inte ute efter att lida, snarare bad han: ta
denna bägare från mig.
Det var på grund av att Jesus stod upp för rätt och sanning han fick lida.
Gör vi på samma sätt finns risk att vi också får lida och det är innebörden
av att dela Kristi lidande.
Mycket av vårt lidande har inget med Kristi kors att göra, inget vi drabbats
av för att vi följer honom. Men om vi kan släppa in Gud i den smärta vi
känner och visa den för honom och erkänna att det lidandet snarare har
med oss själva att göra kan han befria oss från falska bindningar. Kanske
kan vi istället för att be att gå in i Kristi lidande be att han går in i vårt
lidande oavsett var det kommer ifrån. Det är i vår egen smärta vi kan
märka att han är närvarande och kallar på oss.
BÖN: Må mitt hjärta och sinne vara dina och din kropp och ditt blod göra
mig hel. Amen
Download