Psykisk ohälsa och droger.

Study collection by Politisk swiper

Drogberoende är ofta ett resultat av självmedicinering pga psykisk ohälsa som blivit individen övermäktig. Hur förhåller sig missbruksvården resp. psykiatrin till denna grupp.

Documents

Psykisk ohälsa och droger. is the study collection.
Users can add documents, flashcards, videos and links into their collections.
You can combine different types of information and share collections easily with your friends or students.