Partners och bidragsgivare

Våra viktigaste datakällor är (i slumpmässig ordning):

  • Wiktionary project
  • OpenStax
  • Wikipedia

    Stort tack.